U cilju pravpovremenog informisanja članstva BKS-a , sve Odluke koje donese Upravni Odbor KSuBiH biće objavljene na ovoj stranici:

PRAVILNIK O NAČINU PRIJEMA PASMINSKIH KLUBOVA U ČLANSTVO KSuBiH I PRAVIMA I OBVEZAMA ČLANOVA