Vijesti

/Vijesti

CJENOVNIK NAKNADA I USLUGA KINOLOŠKOG SAVEZA U BOSNI I HERCEGOVINI

Skuopština KSuBiH je na redovnoj skupštini jednoglasno potvrdila novi cjenovnik naknada (u cjenovniku su navedene minimalne iznosi, uz pravo saveza osnivača da odrede i veće cijene za pojedine stavke iz cjenovnika) Cjenovnik stupana snagu 01. 04 .2024. opis uslugevaluta KMgodišnja članarina svakog pojedinca 50,00godišnja članarina kluba savezu400,00upis u B rodovnu knjigu za sve pasmine po rodovniku100,00izdavanje rodovnika po psu – autohtone pasmine25,00certifikat o ispitu u radu50,00izdavanje rodovnika po psu – ostale pasmine35,00nostrifikacija rodovnika30,00prepis rodovnika (duplikat)30,00ovjera promjene vlasništva nad psom/kujom20,00taksa za smotru i reviju200,00potvrda o šampionatu FBiH  40,00KM  i,šampioat  BiH  80,00KM120,00exportni rodovnik100,00prijava i registracija uzgajivačnice300,00prvi ispit za kinološkog sudiju300,00svaki sljedeći ispit za kinološkog sudiju200,00godišnja sudijska članarina100,00svaka sljedeća sudijska članarina60,00odobravanje pripravničkog stažiranja200,00sudijska taksa, taksa delegata150,00blok ocjenskih listi 1/10060,00pojedinačna ocjena100,00naknada za pregled legla50,00 Uz naplatu naknada za angažovanje predviđenih ovim cjenovnikom sudije, delegati, članovi upravnih organa KSuBiH ili njenih članica, lica ovlaštena za pregled legala i tetoviranje, imaju pravo naplate dnevnica (u visini propisanoj od strane nadležnih organa) za svaki dan proveden na putu, vezan za angažman, kao i na naknadu za korištenje javnog prevoza u visini vozne karte ili korištenje vlastitog automobila u visini 30% od cijene pogonskog goriva po pređenom kilometru.

Napustio nas je Nebojša Đukić

Sa velikim žaljenjem obavještavamo vas da je preminuo Nebojša Đukić, naš član i veliki prijatelj. Nebojša je ostavio neizbrisiv trag u srcima onih koji su ga poznavali. BKS izražava iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

Raspored polaganja ispita za kinološke sudije

Na ispit za kinološke sudije prijavili su se sljedeći kandidati:1. Rifet Beganović VI.FCI  Ex Yu goniči     prvi put  početak ispita    10h2. Sakib Ganić VI.FCI  Ex Yu goniči     prvi put                                10h 3. Ernad Terzić VI. FCI  Ex Yu goniči     prvi put                              10h 4. Srđan Pantić II.  FCI  sekcija planinski pasa                                10h 5. Igor  Roganović / rad službenih pasa                                                  10h 6. Fikret Tatarević / VI.FCI  Ex Yu gonići ,brak jazavičar 10:307.Lejla Alić /  I. FCI    sve pasmine                                                11h 8. Adna Mešanović  III.FCI  patuljasti terijeri, terijeri tipa bull. 11:30 min9. Igor Žolkević, dopuna II FCI grupe, (položeni šnauceri i pinčeri) 12h10. Miodrag Rajak VI FCI.. sve pasmine 13 h.Ispit će se održati u prostorijama BKSa, Nusreta Šišića Dede 7 ,Sarajevo,sa početkomu 10 h l.pRefet  Hadžić,generalni sekretar BKSa

Obavještenje

Od 1.12.2023 Bosanski kinološki savez  neće primati prijave legala uzgajivača  koji su stalno naseljeni izvan FBiH kao ni prijave legala koja nisu prethodno pregledana od strane vođe uzgoja /ovlaštene osobe.Obradit će se samo prijave legala sa kompletnom dokumentacijom koja mora  biti  potpisana od strane uzgajivača (svaki dokument) i uz dostavljenu izjavu o preuzimanju odgovornosti za tačnost i validnost dostavljenih dokumenta. (Izjava u prilogu ovog akta)Exportni  rodovnici će se izdavati samo na zahtjev  trenutnog vlasnika, nakon vraćenog redovnog rodovnika, i to samo za pse koji su obilježeni   BiH  čipom  uz kopiju   stranice veterinarskog pasoša  gdje je evidentirano mjesto i datum ugradnje čipa. Za pse obilježene nekim drugim čipom i  bez BiH vet. pasoša  ni u kom  slučaju se neče izdavati exportni  rodovnci Navedene odluke stupaju  na snagu 01. 12. 2023. Refet Hadžić, generalni sekretar BKSa

Sudijski ispit

Obavijest o održavanju ispita za kinološke sudijeU skladu sa Statutom i planom rada za tekuću godinu obavještavamo sve članove, BKS a, KSuBiH, da će se ispit za kinološke sudije za rad i eksterijer pasa održati 29. 12. 2023.Svi zainteresirani kandidati dužni su da putem emaila dostave prijavu u kojoj je obavezno navesti sekciju, grupu ili ispit koji žele da polažu.Uz prijavu je obavezno priložiti: ovjerene potvrde o stažiranju na CAC ili CACIB manifestacijamadokaz o izvršenoj uplati takse (250,00 KM za kandidate koji prvi put polažu ispit, odnosno 150,00 KM za svaki ispit za aktivne kinološke sudije i 100,00 KM takse za stažiranje za kandidate koji nisu ranije platili taksu). Prijave i dokumentaciju slati na email: kinoloski_savez@lol.baMjesto i vrijeme odrzavanja ispita biće naknadno objavljeno.

PRIJAVA

Obavijest za klubove, udruženja, članice BKSa

 U skladu sa Odlukom  Upravnog Odbora KSuBiH donosim   Odluku 1.  Obavezuju  se svi klubovi, udruženja, članice BKSa, da najkasnije do 10. 03. 2023. godine dostave: potvrdu Apifa o predatom završnom računu za 2022 godinuizjavu o održanoj skupštini  kluba, udruženja za 2022 potpisanu od predsjednika skupštineizjavu o imenu  lica koje predstavlja klub, udruženje i  datum do kojeg  je to lice ovlašteno da predstavlja klub, udruženje. 2. Klubovi, udruženja koja ne postupe u skladu sa tačkom 1 .ove odluke biće brisana iz članstva BKSa 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Sarajevo 13.03.2023                                                  Refet Hadžić, generalni sekretar BKSa

Odluka o visini taksi

Obavještavamo članstovo da je donesena odluka o izmjeni visine taksi za usluge BKS-a Taksa za pojedinačnu ocjenu iznosi 100,00 KM POJEDINAČNA OCJENA VAŽI ZA JEDNO PARENJEVlasnik psa/kuje koji je podnio zahtjev za pojedinačnu ocjenu, dužan je kinološkom sucu platiti troškove dolaska na adresu (30% cijene goriva po kilometru u oba pravca).Taksa za prijavu legla iznosi 50,00KM Odluka je na snazi od 17.01. 2023.

Klupske/ugovorne članarine

Klupske/ugovorne članarine za 2023. godinu Obavještavamo klubove uplatu članarina 15. 01. 2023.Članarina iznosi 200 KM ukoliko ugovorom nije drugačije definirano.Nakon navednog roka neće biti moguće uplatiti članarinu.

Satnica sudijski ispit

Ispit će se održati 26. decembra u prostorijama BKS a, Nusret Sisca Dede 7, Sarajevo po satnici: 10:00 Selver Perić, Ensar Međedović 11:00 Adna Mešanović, Nedim Šuta 12:00 Damir Šerak, Lejla Alic 13:00 Fikret Tatarević, Denis Čamo 14:00 Mevludin Omerčić