Novosti za članove BKS-a

/Novosti za članove BKS-a

Članarine BKS-a za 2016. godinu

Članarine BKS-a za 2016. godinu Sudci BKS-a  trebaju platiti članarinu najkasnije do 31.01.2016. godine. Poslije tog roka, neće moći biti uvršteni na sudijsku listu za tekuću godinu. Pojedinačne članarine BKS-u za 2015 godinu su: do 31. 01. 2016. - 20,00 KM do 31. 03. 2016. - 30,00 KM poslije 31. 04. 2016. - 40,00 KM

World Dog Show 2015.

Obavještavamo sve članove koji su prijavili put na World Dog Show 2015. da trebaju izvršiti uplatu svojih dugovanja do 10. 05. 2015. godine. Za putovanje imamo slobodna još tri mjesta, zainteresirani se mogu prijaviti na: Tel: 00387 33 404 904 E-mail: kinoloski_savez@lsinter.net

OBAVIJEST TUZLA DOG SHOW 2015.

OBAVIJEST ZA IZLAGAČE na izložbi TUZLA 2015. godine Poštovani izlagači, Izložba u Tuzli, 19.04.2015. godine, se neće održati zbog nedovoljnog broja prijavljenih pasa. Obavještavamo sve izlagače, koji su prijavili i uplatili taksu za izložbu sljedeće: -  njihove prijave i uplate će biti preusmjerene na izložbu CAC Srebrenik 2015. godine, koja će se održati 17.05.2015. godine, -  prijave i uplate, također, mogu biti usmjerene na izložbe u Sarajevu (17-19 07.2015.) i Gradačcu (04.10.2015.), -  uplaćenu taksu za izložbu, izlagači mogu koristiti i za pružanje drugih usluga u BKS-u, -  ukoliko neko od izlagača želi, da mu novac za prijavu izložbe bude vraćen, molimo da nam pismeno dostavi broj bankovnog računa. Molimo sve izlagače, da nas pismeno obavijeste, koja od ponuđenih opcija im odgovara. BOSANSKI KINOLOŠKI SAVEZ Refet Hadžić, generalni sekretar Sarajevo, 13.04.2015. g

Članarine BKS-a za 2015. godinu

Članarine BKS-a za 2015. godinu Sudci BKS-a  trebaju platiti članarinu najkasnije do 31.01.2015. godine. Poslije tog roka, neće moći biti uvršteni na sudijsku listu za tekuću godinu. Pojedinačne članarine BKS-u za 2015 godinu su: do 31. 01. 2015. - 20,00 KM do 31. 03. 2015. - 30,00 KM poslije 31. 04. 2015. - 40,00 KM

Sudijski ispit

BKS će dana 26. 12. 2014. u 10:00h, u okviru redovnih aktivnosti iz plana rada za 2014., održati ispit za sticanje zvanja kinoloskog sudije, u radu i exterijeru. Ispit će se odrzati u prostorijama SLO BiH , ulica Petrakijana 24 , Sarajevo, sa početkom u 10:00h. Ispitu mogu pristupiti samo kandidati koji su zaključno sa 20.12.2014., izvršili uplatu takse i dostavili kompletnu trazenu dokumentaciju.

POZIV ZA BKS KLUBOVE

Pozivamo vas BKS-ove pasminske klubove da najkasnije do 20. 12. 2014. pošalju na e mail: kinoloski_savez@lol.ba aplikaciju za održavanje klupskih izložbi u 2015 godini. Aplikacija treba da sadrži, mjesto i datum, ime sudije, broj očekivanih pasa , ime lica odgovornog za realizaciju klupske izložbe.

ODLUKA O RODOVNICIMA

U cilju zaštite provođenja odluke UO KSuBiH, od 28. 12. 2012. god. kojom je regulisan način rada vođa uzgoja i uslovi upisa pasa u rodovne knjige članica KSuBiH, kao i zaštite prava BKS-a, osnivača i člana KSuBiH i njenih članova, a u skladu sa ovlaštenjima iz Statuta BKS, donosi se: ODLUKA O stavljanju van snage svih rodovnika koji je izdao KSRS, KSHB, KSBD, za lica nastanjena u FBiH, a da prethodno ovlašteni vodja uzgoja nije izvrsio pregled legla u skladu sa Pravilnikom o stručnom radu i Odlukom UO, kojom je regulisana ova problematika. Psi koji imaju sporne rodovnike (iz člana 1 ove odluke) nemogu se izlagati, koristiti u lovu, polagati IUO, koristitu u priplodu kao ni takmičiti se na izložbama u organizaciji BKS-a. Rodovnici iz člana 1. ove odluke biće, o trošku vlasnika, zamjenjeni za B rodovnike BKS-a i tada će se moci izlagati, izvoditi na IUO, i utakmice u radu, kako i koristiti u priplodu. Korisnici usluga BKS-a su obavezni dostaviti kopiju najmanju jedne ocjene za psa/e koje koriste u priplodu i namjeravaju stenad upisati u rodovnu knjigu BKS-a., ( validne su samo ocijene sa manifestacija u organizaciji BKS-a je .) Za korištenje pasa u lovu kao vazeći se prihvata samo IUO položen na ispitima u organizaciji BKS-a. Odluka stupa danom donošenja i biće objavljena na službenoj web stranici BKS-a. a za njeno provodjenje odgovorni su vođe uzgoja, kinološke sudije, organizatori manifestacija, administracija BKS-a. Svako kršenje odredaba ove odluke smatraće se teškim disciplinskim prekrsajem i u skladu sa tim biće i sankcionisano. OBRAZLOŽENJE Uočen je veliki broj rodovnika koji se izdaju mimo Pravinika o stručnom radu, najčešće za pse koji ne ispunjavaju minimum uslova propisanih za korištenje u priplodu, zatim, uzgajivači svjesno krše Pravilnik [...]

Sudijski ispit

BKS će dana 26. 12. 2014. , u okviru redovnih aktivnosti iz plana rada za 2014., održati ispit za sticanje zvanja kinoloskog sudije, u radu i exterijeru. Ispit se održava u okviru KSuBiH i po Pravilniku o radu KSuBiH , odnosnio BKS. Svi zainteresirani članovi KSuBiH , obavezni su najkasnije dio 16 decembra dostaviti u kancelariju BKS, Nusreta Šišića Dede 20, 71000 Sarajevo, sljedeće: 1. Dokaz o članstvu, nekog od savaza u KSuBiH, 2. Potreban broj kopija potvrda o stražiranju 3. Prijavu o pristupanju ispitu - PRIJAVA 4. Uplatnicu o uplaćnoj taksi za polaganje ispita, u skladu sa vazećim, cjenovnikom KSuBiH Vrijeme i mjesto održavanja ispita, kao i sastav komisije biće objavljen na www.bksavez.net, najkasnije 17. 12. 2014. god U skladu sa odlukom UO , KSuBiH, ovaj ispit ispiti, kao i ispiti koji će se održati u Banja Luci u februaru 2015. i u Širokiom Brijegu u aprilu 2015. su poslednji koji će biti održani po trenutnom Pravilniku o sticanju zvanja kinoloskog sudije obzirom da je u izradi novi Pravilnik . Sarajevo 20.11.2014 Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a

Skupšitna KSuBiH

Pozivamo delegate BKS-a u skupštini  KS U BiH: Aleksandra Ragg, Benjamin Jašarević, Dragan Stojanović, Denis Čamo,Dino Haracic, Damir Šerak, Lejla Alić, Emir Hasanbegović, Muhiduin Handžić, Mirko Lamešić i Nedim Šuta na Skupštinu KS U BiH.  Skupština će se održati u sali hotela ECONOMIC u Vitezu, na dan 05.11.2014 godine u 16,00 sati. DNEVNI RED: 1.    Izbor verifikacijskog povjerenstva (verifikacione komisije) 2.    Verifikacija mandata zastupnika 3.    Verifikacija mandata Nadzornog odbora 4.    Verifikacija mandata Disciplinskog povjerenstva 5.    Verifikacija mandata Disciplinskog tužitelja 6.    Ostavka člana Upravnog odbora KSuBiH, fra. Petra Krasića 7.    Izbor novog člana UO KSuBiH 8.    Izvješće o radu Upravnog odbora KSuBiH između dvije skupštine 9.    Financijsko izvješće za 2013 god. 10.    Financijski plan (proračun) za 2015 godinu Materijal možete preuzeti na: Materijal Molimo delegate BKS-a da obavezno potvrde svoj dolazak / izozstanak na sjednici.    

Svečana skupština Bosanskog kinološkog saveza

Svečana skupština Bosanskog kinološkog saveza održat će se u utorak,  30. septembra 2014. godine u 12:00 sati u Restoranu Zelena Dolina, Patriotske lige 56 71000 Sarajevo.