Članarine BKS-a za 2017. godinu

Pojedinačne članarine BKS-u za 2017 godinu su:
do 31. 01. 2017. – 20,00 KM
do 31. 03. 2017. – 30,00 KM
poslije 31. 04. 2017. – 40,00 KM

Sudci BKS-a  trebaju platiti članarinu najkasnije do 31.01.2017. godine. Poslije tog roka, neće moći biti uvršteni na sudijsku listu za tekuću godinu. Sudijska članarina za 2017 godinu je:

prva sudijska članarina – 60,00 KM
redovna sudijska članarina – 50,00 KM