admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 173 blog entries.

Ispit za kinološke sudije

U skladu sa Odlukom Skupštine BKS i  planom redovnih godišnjih aktivnosti  Bosanski kinološki savezu će dana 19. 07. 2019. godine organizovati polaganje ispita za kinološke sudije. Pozivamo KSRS i KSHB da  u najskorije vrijeme dostave imena po jednog člana ispitne komisije. Mjesto i  vrijeme održavanja ispita biće naknadno objavljeno. Spisak kandidata koji su prijavili polaganje ispita : Ime i prezime / pasmina, sekcija, grupa / napomena Mirza Rožajac / VI FCI grupa-ex YU / ispitu pristupa prvi putNermin Terzić  / VI FCI grupa-ex YU /  ispitu pristupa prvi putEmir Halilović / VIFCU grupa -exYU / ispitu pristupa prvi putNenad Tešanović / II FCI grupa - argentinski pas / ispitu pristupa prvi putIgor Žolkević / II FCI grupa - šnauceri i pinčeri /  ispitu pristupa prvi put Riad Đulbić  / IIFCI grupa-snauceri i pinčeri  /  ispitu pristupa prvi put  Lejla Alić /  rad službenih pasa i X FCI grupa / dopuna    Tatjana Bilbija Laličević / IV FCI  grupa / dopunaNedica Bošnjak / VI FCI grupa / dopunaNedim Šuta / I  FCI grupa / dopunaEldar Delić / III FCI grupa / dopunaFaruk Mehanović / VI FCI  grupa / dopuna Damir Šerak / IV FCI  grupa / dopuna           Samir Bilalović / VII FCI  grupa / dopuna       Zlatko Mešić / IX FCI  grupa / dopuna                                    Refet Hadžić , generalni sekretar BKS-a                                                  Sarajevo 18. 06. 2019.

Komentar na molbu LKS SLO BiH za ugovorno članstvo kod KSRS

Poštovani  gdine Uzelac,  upoznati smo sa  posjetom delegacije LKS  koju su sačinjavali  Muhidin Handžić predsjednik  LKS, Jasmin Ljuca, predsjedavajuči Skupštine LKS i i treči član, predsjednik lokalnog lovačkog društva, a u cilju  stvaranje ugovornog odnosa o načinu i uslovima pružanja kinoloških usluga, upisu pasa u rodovnu knjigu  i izdavanju rodovnika  sa KSRS,održavanju manifestacija itd. Potom  su nakon obavljenih razgovora  u prostorijama KSRS   u  tu svrhu dostavili  i pisanu molbu. Iako smo sigurni da ste svjesni da takav ugovorni odnos sa organizacijom registrovanom u Federaciji BiH nije moguć po principima Ugovora  o osnivanju KSuBiH, a kosio bi se i sa Statutom KSuBiH i Pravilnikoim o stručnom radu, dužni smo Vam skrenuti pažnju na  još nekoliko činjenica: LKS je  bio dugi niz godina ugovori član BKS-a, i  Skupština BKS-a je prekinula taj ugovor zbog   odbijanja LKS a da izmiri  finasijske obaveza koje su preuzeli ugovorou. Za pružene usluge  od strane BKS , samo u periodu 2017, 2018 LKS je prema BKS duzan  više od 55.000,0KM.LKS ne želi izmiriti svoje obaveze prema BKS  niti poštovati ugovor koji su sa nama potpisali u Mart ove godine i sada pokušava napraviti ugovor sa KSRS. Svoje članice su informisali da su razgovarali su i KSHB , ali je navodno KSHB imao cijenu višu za 2-3 KM pa su odlučili saradnju sa KSRS , obzirom na obečanu cijenu od 15,00KM  za rodovnik, bez obaveze plačanja članarine ( stavka 4. Cjenovnika KSuBiH), ovjera vlasništva nad psom ( stavka 12.Cjenovnika, taksi za održavanje manifestacija (stavka 13 Cjenovnika KSuBiH). Naravno da u ove „informacije“ ne vjerujemo  ali imamo obavezu  informisati  Vas o istim.  Tokom saradnje sa LKS , utvrdili smo veliki broj faslifikovanih rodovnika, lažnih ocjenskih listi, prijava o parenju  i falsifikovanih ovjera vlasništva , zbog čega smo suspendirali određeni  broj članova LKS, nažalost ,medju njima i kinološke sudije koji se u največem broju slučajeva i bave nedozvoljenim aktivnostima. LKS je u ovoj godini već organizovao veći broj manifestacija, za [...]

Sudijski ispit

Molimo sve kandidate, članove BKS-a, koji imaju ispunjene uslove za polaganje ispita za kinološke sudije i žele pristupiti istom da najkasnije do 3. 6. 2019. dostave putem emaila prijavu uz kojoj je obavezno dostaviti:- šta kandidat želi polagati- potvrde o stažiranju- dokaz o izvršenoj uplati takse (250,00 KM za kandidate koji  prvi put polažu ispit, odnosno 150,00 KM za svaki ispit za aktivne kinološke sudije) Vrijeme i mjesto održavanja ispita biće objavljen na www.bksavez.net. Prijave i dokumentaciju slati na email: kinoloski_savez@lol.ba

Finsijski pokazatelji o saradnji LKS i BKS

LKSuFBiH presjek usluga za 2017. LKSuFBiH presjek usluga 2018.

Saopštenje o prekidu ugovorne saradnje sa LKS

Sarajevo 23.05.2019 Poštovani kinolozi, članovi lovačkih društava, Povodom Odluke Skupštine BKS-a, održane 08. 05. 2019. o prekidu ugovorne saradnje  sa LKS i povodom izjava  predsjednika SLOu BiH, gdina Muhameda Hodžića i predsjednika Skupštine LKS, gdina Jasmina Ljuce, Bosanski kinološki savez je dužan  obavijestiti vas o sljedečem: Bosanski kinološki savez je  jedan od tri osnivača KSuBiH, predstavnika BiH i FCI, i kao takav  je ugovorom regulisao način pružanja kinoloških usluga članovima LKS-a. Iako svjesni činjenice da je SLO u BiH osnovao LKS  sa željom da direktno postane član FCI, što je FCI odbio, kao i nakon pokušaja ulaska u članstvo KSuBiH, što se takodje nije desilo, BKS je ipak pristao na kompromis i ugovornim odnos sa LKS, u želji  za što jednostavnijim rješenjem nagomilanih problema u „lovnoj kinologiji“ izazvanih od strane LKS izdavanjem FCI nevažećih rodovnika, ogromnog  broja pasa bez rodovnika i td.. Ugovorom  je jasno definisano da se LKS obavezuje na poštivanje Statuta BKS i KSuBiH, pravilnika o stručnom radu, cjenovnika usluga na nivou BiH, kao i ostalih normativnh akata. U ovom  obraćanju  ćemo  vam prezentirati stanje dugovanja i potraživanja  izmedju LKS i BKS samo za 2017 i 2018 godinu. Iz navedenih izvještaja je jasno vidljivo da je nesporan dug LKSa prema BKSu  u ukupnom iznosu   61.265,00KM, od toga  a samo za uslugu izdatih rodovnika, certifikata i taxi za održane manifestacije za period 1.1.2017-31.12.2018 god. iznos od 27.485,00KM. (detaljni izvještaji u prilogu). Nakon tvrdnji predstavnika LKS-a da nemaju sredstva za izmirenje dug, BKS je prihvatio  da i u 2019 nastavi saradnju ali po novom ugovoru, koji predviđa plaćanje svih izvršenih usluga  po cijenama iz važećeg cjenovnika, umanjenih za 30%. Članom 7. pomenutog ugovora  je precizirano da se LKS obavezao na plaćanje akontativnog iznosa od 2.000,0 KM mjesečno i to  najkasnije do svakog 7. u mjesecu, te da će se tromjesečno vršiti obračun izvršenih usluga, po cijenama umanjenim za 30% od [...]

Sudijski ispit

Pozivamo sve zainteresirane kandidate, članove BKS-a, koji imaju ispunjene uslove za polaganje ispita za kinološke sudije da najkasnije do 31.5.2019. dostaviti putem emaila prijavu u kojoj je obavezno navesti šta kandidat želi polagati. Uz prijavu obavezno dostaviti prateću dokumentaciju, potvrde o stažiranju i dokaz o izvršenoj uplati takse. Vrijeme i mjesto održavanja ispita biće objavljen na www.bksavez.net. Prijave slati na email: kinoloski_savez@lol.ba

Skupštinske odluke

U skladu sa statutarnim ovlaštenjima, Skupština Bosanskog kinološkog saveza, na svom redovnom zasjedanju, održanom 08.05.2019, donosi sljedeće  Odluke  Jednoglasno je usvojen:  zapisnik sa redovnog skupštinskog zasjedanja iz 2018. godine, sa ispravkom imena prisutnih (Alan Gurda umjesto Slobodan Ličanin).Jednoglasno je usvojen: izvještaj o radu za 2018. godinu i finasijski izvještaj za 2018 godinu.Jednoglasno je usvojen: plan rada i finansijski plan (plan prihoda i rashoda) za 2019 godinu.Jednoglasno je usvojen: kalendar manifestacija za 2019. godinu.Jednoglasno je donesena: odluka o prijemu u ugovoreno članstv KK „Bosanski oštrodlaki gonić- Barak“ Vitez. Skupština je ovlastila  generalnog sekretara BKS-a za realizaciju odluke.Jednoglasno je donesena: odluka o prijemu u ugovoreno članstvo KK „Dog Sport„ Sarajevo. Skupština je ovlastila generalnog sekretara BKSa za realizaciju odluke.Jednoglasno je donesena: odluka o organiziranju dva ispita za kinološke sudije, članove BKS-a. Ispiti se trebaju održati u terminima druga polovina juna 2019. i prva polovina decembra 2019. Skupština je utvrdila da ispite nije moguće u potpunosti organizirati u skladu sa Pravilnikom o radu KSuBiH i to zbog toga što: Upravni Odbor KSuBiH već 12 mjeseci nije održao ni jednu sjednicu.Rotacija na mjestu predsjednika KSuBiH održana je na van statuitaran način, bez prisusrtva člana UO iz reda BKS-a.Nije održana Vanredna sjednica Skupštine, koja se morala održati po odluci Redovne Skupštine KSuBiH. BKS  svojim statutarnim ovlaštenjim i obavezama proisteklim iz Odluke Skupštine dužan je omogučiti edukaciju i stručno usavršavanje svog članstav, koje ne smje biti žrtva nerada i opstrukcije koju izaziva  UO i Skupština KSuBiH. Za Predsjednika komisije Sklupština je imenovala Refeta Hadžića koji će formirati komisiju u skladu sa profilom kandidata koji se prijave za polaganje ispita.Bosanski kinološki savez se u potpunosti ograđuje od pojave prodaje i distribucije šampionata drugih zemalja, kao i šampionata nepriznatih od KSuBiH i FCI. Od Skupštine KSuBiH se traži da na prvom [...]

OBAVIJEST ZA IZLAGAČE!

Poštovani izlagači, klupske izložbe MOLOSS MADNESS se neće održati, zbog nedovoljnog broja prijavljenih pasa. Molimo izlagače koji su uplatili izložbu, da se jave na email kinoloski_savez@lol.ba i izjave da li žele povrat novca ili da uplaćena sredstva koriste za usluge u BKS-u.

Skupština BKS-a

U skladu sa članovima  26 i 30  Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam: POZIV  na Skupštinu BKS-a Koja će se održati  08. maja  2019., u Sarajevu, sa početkom u 13 h,  a za koju se predlaže sljedeći dnevni red: Usvajanje Zapisnika sa prethodnog Skupštinskog zasjedanjaUsvajanje izvještaja o radu za 2018 godinuUsvajanje  planova rada za 2019 godinuUsvajanje kalendara manifestacija za 2019 godinuMolba za prijem  u ugovorno  članstvo Kinološko udruženje „Bosanski    oštrodlaki gonič Barak“ u BiH Molba za prijem KK Dog Sport SarajevoRazno  (po prijedlogu članova) Sarajevo 23. 04. 2019. godine Dragan Stojanović, predsjedavajuči Skupštine BKS NAPOMENE: Mjesto održavanja Skupštine biće naknadno objavljeno. Skupštinski materijali će biti dostavljeni elektronskom poštom.Molimo skupštinske delegate da potvrde svoj dolazak, kako bi im na vrijeme dostavili materijale kao i da do 26. 04. 2019. dostave prijedloge za proširenje dnevnog reda.

KATALOG TEŠANJ DOG SHOW