Ispit za kinološke sudije održat će se 5. juna 2020. u prostorijama BKS-a.
Po slijedećem rasporedu: