Vijesti

/Vijesti

BKS klub za sportsku i radnu kinologiju

OBAVJEŠTENJE Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju konstituirajućoj skupštini BKS kluba za sportsku i radnu kinologiju, koja će se održati 22.02.2018. godine u prostorijama Bosanskog kinološkog saveza, Nusrera Šišića Dede 7, Sarajevo. Bosanski kinološki savez generalni sekretar, Refet Hadžić Sarajevo, 7. 2. 2018. godine

Stručni seminar za vođe uzgoja, sudačke pripravnike i kinološke sudije

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, primorani smo otkazati najavljeni: Stručni seminar za vođe uzgoja, sudačke pripravnike i kinološke sudije.

Prijavnica GRADAČAC DOG SHOW 2018.

Prijavnica TUZLA DOG SHOW 2018.

Prijavnica BIHAĆ DOG SHOW 2018.

Prijavnica SARAJEVO WINNER 2018

Prijavnica TEŠANJ DOG SHOW 2018.

Stručni seminar za vođe uzgoja, sudačke pripravnike i kinološke sudije

Stručni seminar za vođe uzgoja, sudačke pripravnike i kinološke sudije - osnove kinologije, uzgojna pravila, metodologija i tehnike suđenja- U cilju realizacije redovnog plana i programa edukacije članova BKS-a dana 2. 2. 2018. godine  održaće se seminar  za  vođe uzgoja, pripravnike, kinološke sudije i kanadidate za polaganje ispta za sudije u radu i exterijeru. Polaznici seminara obavezni su izvršiti prijavu, dostavljajući svoje puno ime i prezime, dokaz o članstvu, dokaz o uplati, najkasnije do 25. 01. 2018. na email adresu: kinoloski_savez@lol.ba Učešće: - 50 KM - besplatno za redovne članove BKS -a Vrijeme i mjesto održavanja seminara biće objavljeno nakon završenih prijava.  

Sudijske članarine!

Sudci BKS-a  trebaju platiti članarinu najkasnije do 15.01.2018. godine. Poslije tog roka, neće moći biti uvršteni na sudijsku listu za tekuću godinu. Sudijska članarina za 2018 godinu je: prva sudijska članarina - 60,00 KM redovna sudijska članarina - 50,00 KM

Sudijski ispit

Pozivamo sve zainteresirane kandidate BKS-a i KSuBiH, koji imaju ispunjene uslove za polaganje ispita za kinološke sudije da najkasnije do 21.12.2017. dostaviti putem emaila prijavu u kojoj je obavezno navesti šta kandidat želi polagati. Uz prijavu obavezno dostaviti prateću dokumentaciju, potvrde o stažiranju i dokaz o izvršenoj uplati takse. Vrijeme i mjesto održavanja ispita biće objavljen na www.bksavez.net. Prijave slati na email: kinoloski_savez@lol.ba