Vijesti

/Vijesti

Prijavnica SARAJEVO WINNER 2019″

Prijavnica MOLOSS MADNESS 2019.

PRIJAVNICA – TEŠANJ DOG SHOW 2019

Članarine BKS-a za 2019. godinu

Pojedinačne članarine BKS-u za 2019 godinu su: do 31. 01. 2019. - 30,00 KM do 30. 04. 2019. - 40,00 KM poslije 30. 04. 2019. - 50,00 KM Suci BKS-a  trebaju platiti članarinu najkasnije do 31.12.2018. godine. Poslije tog roka, neće moći biti uvršteni na sudijsku listu za tekuću godinu. Sudijska članarina za 2019 godinu je: redovna sudijska članarina - 50,00 KM

Sudijske članarine

U skladu sa   Statutom BKS-a  i Skupštinskim ovlaštenjima  donosim: Odluku o roku plaćanja sudijske članarine za kinološke sudije članove BKS-a   Sve kinološke sudije koji žele biti na sudijskoj listi BKS-a za 2019. dužni su, najkasnije do 30. 12. 2018. god. izvršiti uplatu sudijske članarinee, u iznosu 50,00KM. Od plačanja članarine oslobodjene su sudije nagrađeni od strane Skupštine BKS-a. Sudije koje ne uplate članarinu u skladu sa tačkom 1 ove Odluke neče moći naknadno biti uvršteni na sudijsku listu BKS-a i neče moći biti angažovani tokom 2019 godine na kinološkim manifestacijamau organizaciji BKS, KSuBiH.   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biče objavljena na zvaničnom web site BKS. Sarajevo 14.12.2018 Refet Hadžić, Generalni sekretar BKS-a

Odluku o  uslovima organizovanja kinoloških manifestacija

U skladu sa   Statutom BKLS-a, član 32, stav 18 donosim Odluku o  uslovima za organizovanje kinoloških manifestacija u  eksterijeru  i radu za 2019 godini. Uslovi za klubove koje žele samostalno organizirati kinološku  manifestaciju su: Zainteresirani klubovi moraju biti u neprekidnom članstvu BKS-a, najmanje 5  proteklih godina. U prehodnoj godini morali su imati najmanje 5 članova , koji su uredno izmirili članarinu i najmanje 5 prijava legala. Zainteresirani klubovi  dužni su , pute email-a,najkasnije do 15.12 .2018 dostaviti aplikaciju koja mora da sadrži: a/dokaze o ispunjenju  uslova iz članova 1 i 2 ove Odluke ( spisak članova i spisak prijava legala) b/naziv manifestacije za koju aplicira c/mjesto , datum održavanja d/prijedlog sudijske liste e/predviđeni broj pasa U slučaju prihvačene aplikacije klub kojem je odobreno održavanje manifestacije dužan je uplatiti taksu predviđenu cijenovnikom KSuBiH za održavanje aplicirane manifestacije , za predviđeni broj pasa (stav e iz prethodno navedenih uslova)   Uslovi za klubove koji žele da im se povjeri  tehnička realizacija manifestacije koja bi bila organizovana od strane  kancelarije BKS-a  Zainteresirani klubovi moraju biti u neprekidnom članstvu BKS-a, najmanje 5  proteklih godina. U prehodnoj godini morali su imati najmanje 5 članova, koji su uredno izmirili članarinu u protekloj godini. Zainteresirani klubovi  dužni su , pute email-a,najkasnije do 15.12 .2018 dostaviti aplikaciju koja mora da sadrži: a/dokaze o ispunjenju  uslova iz članova 1 i 2 ove Odluke ( spisak članova ) b/naziv manifestacije za koju aplicira c/mjesto, datum održavanja Minimalan broj prijavljenih pasa  koji za koje su dostavljene tražena dokumentacija i izvršena uplata, najkasnije 5 dana prije održavanja manaifestacije je: a/ Specijalizovane izložbe - 30 pasa b/CAC  -120 pasa c/CACIB -175 pasa U slučaju manjeg broja prijavljenih pasa izložba će se odgoditi ili otkazati. Svi organizatori dužni su poštivati uslove [...]

Važno obavještenje! Important Announcements!

Važno obavještenje! Mjesto održavanja izložbe Tuzla Dog Show 2018. je: Stadion Popovača, Vida 2, 76250 Gradačac, BiH Izložba će početi u 13:00h u subotu 06.10. 2018. Mjesto održavanja izložbe Gradačac Dog Show 2018. je: Stadion Popovača, Vida 2, 76250 Gradačac, BiH Izložba će početi u 10:00 u nedjelju 07.10.2018. Important Announcements! ADDRESS OF THE SHOW GROUND for Tuzla Dog Show 2018. Stadion Popovača, Vida 2, 76250 Gradačac, BiH Show will start at 13.00h, Saturday 6.10.2018. ADDRESS OF THE SHOW GROUND for Gradačac Dog Show 2018. Stadion Popovača, Vida 2, 76250 Gradačac, BiH Show will start at 10.00h on Sunday 7.10.2018.  

CIJENE PRIJAVA ZA ČLANOVE BKS-a!

Svi članovi BKS-a mogu iskoristiti mogućnost da od 10.09. do 25.09.2018. prijave pse za Tuzla i Gradačac Dog Show po specijalnim cijenama: CAC - 30KM Club Show - 30KM CACIB - 40KM Cijene se odnose na sve pse neovisno o broju pasa i razredu u koji se prijavlju. Uz prijavu dostaviti dokaz o plaćenoj članarini za 2018 godinu. Cijene prijava, nakon 25.09.2018. će biti u skladu sa cjenovnikom koji je već na snazi.

Međunarodne sudije

Na listi međunarodnih sudaca BKS-a nalaze se svi suci koji su ispunili  uslove za sticanje zvanja "međunarodni sudac" što im je  odobreno  u skladu sa pravilikom ( Pravilnik međunarodni suci KSuBiH ). Svi suci koji se nalaze na listi ispunili su uvjete kako  je navedeno u  pozivu za aplikaciju od 23.3.2018. oni su na vrijeme, do 15. 04. 2018. dostavili traženu dokumentaciju, popunili aplikaciju i uplatili članarinu za međunarodne sudije od 50,00 KM na žiro račun KSuBiH. Dopis KSuBiH SPISAK MEĐUNARODNIH SUDIJA BOSANSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA    

OBAVIJEST ZA DELEGATE SKUPŠTINE BKS-a

Pozivamo delegate BKS-a u skupštini KSuBiH da prisustvo predskupštinskom sastanku. Sastanak će se održati 22.08.2018. godine u prostorijama BKS-a sa početkom u 13:00h.