Refet Hadzic
Refet Hadžić je kinološki sudija za sve pasmine 
FCI grupe I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X. Sudija je za rad službenih pasmina i specijalista za pasminu Rottweiler.
Adresa: Čekaluša 33, 7100 Sarajevo
Telefon: +387 61 136 126
E-mail: refeth@bih.net.ba
Facebook: Refet Hadžić
Web: http://www.vombosnia.lol.ba/
Alija Nukica je kinološki sudija za sve pasmine 
FCI grupe III (pasmina njemački lovni terijer), IV, VI, VII i VIII. Sudija je za rad goniča, rad ptičara, krvni trag.
Adresa: Bojnička 13, Ilidža
Telefon: +387 61 156-145
E-mail: info@bksavez.net
Dragan Stojanović je kinološki sudija za sve pasmine 
FCI grupe I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X. .
Adresa: Omladinska 3, Konjic
Telefon: +387 61 194-795
E-mail: gaga@bih.net.ba
Muhidin Handzic 
Muhidin Handžić je kinološki sudija za pasmine 
FCI grupe III, IV, VI i VII . Sudija  je za rad goniča i krvoslijednika.
Adresa: Obala bb, Tešanj
Telefon: +387 62 537 518
E-mail: info@bksavez.net
Emir Hasanbegović je kinološki sudija za pasmine 
FCI grupe VI, VII, VII i IX. Sudija  je za rad goniča.
Adresa: Rogina 47b, Sarajevo
Telefon: +387 61 212 254
E-mail: info@bksavez.net
Damir Šerak je kinološki sudija za pasmine 
FCI grupe I,  II i VIII. Sudija je za rad službenih pasmina.
Adresa: S. Mitrovića 46, Tuzla
Telefon: +387 61 406 435
E-mail: info@bksavez.net
Slobodan Ličanin je kinološki sudija za pasmine 
FCI grupe II (tornjak) i pse VI FCIgrupe. Sudija  je za rad goniča.
Telefon: +387 62 143 793
E-mail: info@bksavez.net
Kemaludin Delić je kinološki sudija za pasmine 
FCI grupe III (njemački lovni terijer) i sve pse FCI grupe VI i VII. Sudija  je za rad goniča.
Telefon: +387 37 220 495
E-mail: info@bksavez.net
Mevludin Omerčić je kinološki sudija za pasmine 
FCI grupe IV i VI. Sudija  je za rad goniča.
Adresa: Kasima Begića 5, Cazin
Telefon: +387 61 144 222
E-mail: info@bksavez.net

Benjamin Jasarevic

Benjamin Jašarević je kinološki za sve pasmine I 
FCI grupe. Sudija je za rad službenih pasmina.
Telefon: +387 61 747 353
E-mail: chipsytaim1@hotmail.com
Dino Haracic
Dino Haračić je kinološki sudija za sve pasmine II 
FCI grupe.
Adresa: Brčanska 15, Sarajevo
Telefon: +38762 889 006
E-mail: info@bksavez.net
Denis Camo
Denis Čamo je kinološki sudija za sve pasmine II i III FCI grupe.
Telefon: +387 61 809 622
E-mail: deniscamo@yahoo.com
Facebook: Denis Čamo
Aleksandra Rag
Aleksandra Rag je kinološki sudija za sve pasmine I, II, III i V 
FCI grupe.
Telefon: +387 61 61350688
E-mail: glanz.sa@gmail.com
Facebook: Aleksandra Ragg
lejla alic
Lejla Alić je kinološki sudija  za sve pasmine II 
FCI grupe.
Adresa: Trg nezavisnosti, 7100 Sarajevo
Telefon: +387 61 485 835
E-mail: lejla.alic@spbih.com
Facebook: Lejla Alić
Web: http://www.spbih.com/
suta-nedim
Nedim Šuta je kinološki sudija za sve pasmine III, V, VIII, IX 
i X FCI grupe.
Telefon: +387 61 863 219
E-mail: nedim_shuta@hotmail.com
Facebook: Nedim Šuta
Tatjana Bilbija Lalicevic je kinološki sudija za sve pasmine II FCI grupe.
Telefon: +387 65 646 284
E-mail: vomdariusland@gmail.com
Web: www.vomdariusland.com
Facebook: Tatjana Bilbija Lalicevic
Sanel Kulovac je kinološki sudija za pasmine VI 
FCI grupe. Sudija je za rad krvoslijednika.
E-mail: info@bksavez.net
Fikret Tatarević je kinološki sudija za sve pse VI 
FCI grupe.
E-mail: info@bksavez.net
Zaim Čaušević je kinološki sudija za pasmine VI i III 
FCI grupe. Sudija  je za rad goniča.
E-mail: info@bksavez.net
Samir Bilanović je kinološki sudija za pasmine III i VI 
FCI grupe.
Adresa: Gornje polje 15, Konjic
E-mail: info@bksavez.net
Munir Majetić je kinološki sudija za pasmine ex-yu goniči VI 
FCI grupe.
Adresa:
E-mail: info@bksavez.net
Mirsad Šabanović je kinološki sudija za sve pasmine I, II, V i IX 
FCI grupe.
Adresa:
Telefon: +387 65 870950
E-mail: info@bksavez.net
Mijo Domić je kinološki sudija za pasmine ex-yu goniči VI 
FCI grupe. Sudija  je za rad goniča, rad krvosljednika i svih ostalih lovnih pasa na krvni trag.
Adresa:
Telefon:
E-mail: info@bksavez.net
Admir Alihodžić je kinološki sudija za pasmine VI, VII i VIII FCI grupe.
Adresa: Zagrebačka 67
Telefon:061/064-936
E-mail: admiralihodzicsa@gmail.com
Bogoljub Novaković je kinološki sudija za pasmine I, II i X FCI grupe. Sudija je za rad službenih pasmina

Adresa:
Telefon:
E-mail: info@bksavez.net

 Bernardo Vuković je kinološki sudija za pasmine VI 
FCI grupe.
Adresa:
Telefon:
E-mail: info@bksavez.net
Almir Ibrić je kinološki sudija za pasmine II FCI grupe (sekcija 2, planinski tip).
Adresa: Ćehaje bb, Srebrenik
Telefon: +387 61 897 390
E-mail: miralcastle@hotmail.com 
Lamešić Mirko je kinološki sudija za pasmine VI FCI grupe (ex-yu goniči, krvosljednici).
Adresa: Novo naselje 73, 75000 Tuzla
Telefon: +387 61 193-044
E-mail:mirkolamesic7@gmail.com 
 Salko Plančić je kinološki sudija za pasmine ex-yu goniči VI 
FCI grupe.
Adresa: Maglaj
Telefon: 061 401 516
E-mail: referentzakinologiju.ldsoko@gmail.com
Bošnjak Nedica je kinološki sudija za pasmine III, V, VII i IX grupe.
Adresa: Gradiška
Telefon: 066/612-751
E-mail: nedicabosnjak@yahoo.com
Dilberović Manjin je kinološki sudija za rad goniča i  pasmine VI FCI grupe.
Adresa: Mostar
Telefon: 061/247-190
E-mail: manjindilberovic1986@gmail.com
Marić Dragan je kinološki sudija za rad goniča i  pasmine VI FCI grupe.
Adresa: Tuzla
Telefon: 061/896-688
E-mail:dragodraganmaric@gmail.com
Mehanović Faruk je kinološki sudija za rad goniča i  pasmine VI FCI grupe.
Adresa: Čelić
Telefon: 061/735-485
E-mail:mehanovicfaruk@gmail.com
Mešić Zlatko je kinološki sudija za rad goniča i  pasmine II i III FCI grupe.
Adresa: Tuzla
Telefon: 062/800-008
E-mail:canecorsobih@gmail.com
Šepić Zuhdija je kinološki sudija za rad goniča i  jasmine VI FCI grupe.
Adresa: Cazin
Telefon: 061/799-636
E-mail:zuhdija964@gmail.com
Šibčić Avdo je kinološki sudija za rad goniča i  jasmine VI FCI grupe.
Adresa: Vitez
Telefon:
E-mail:
Zrnić Suad je kinološki sudija za pasmine VI, VII i VIII 
FCI grupe.
Adresa: Gradačac
Telefon:061/832-509
E-mail: