Generalni sekretar BKS-a, Refet Hadžić je danas u Sarajevu potpisao ugovor o suradnji sa sportskom dvoranom “Novo Sarajevo”. 

Sarajevo Winner 2020 će se održati od 17. do 19. jula 2020. u novoizgrađenoj, klimatiziranoj sportskoj dvorani “Novo Sarajevo”, koja ispunjava sve evropske standarde za održavanje manifestacija. Stoga ove radosne vijesti dijelimo sa svim našim izlagačima i istovremeno im obećavamo da ćemo našu izložbu u koji smo uložili mnogo rada, truda i ljubavi, organizirati sa još više predanosti.

Srdačno vas pozdravljam!
Vaš generalni sekretar BKS-a
Refet Hadžić