Novosti za članove BKS-a

/Novosti za članove BKS-a

Članstvo u BKS-u

Članstvo u BKS-u je dobrovoljno. Članovi BKS-a su kinolozi pojedinci. BKS ima tri tipa članstva za fizička lica: 1. Korisnici usluga BKS-a 2. Stalni članovi BKS-a 3. Sudci BKS-a BKS ima kolektivno članstvo za kinološka udruženja, klubove, društva koja su registrovana i imaju status pravnog lica,  kao kolektivni članovi. Korisnici usluga BKS-a Korisnikom usluga BKS-a se postaje plaćanjem članarine i upisom u popis korisnika. Korisnici usluga BKS-a obaveznu su do 31. 01. 2014. godine platiti naknadu za korištenje usluga u  u iznosu od 30.00 KM. Nakon 31. 01. 2014. godine naknada je 40,00 KM. Stalni članovi BKS-a Stalnim članom BKS-a se postaje kontinuiranim petogodišnjim plačanjem članarine i aktivnim kinološkim radom. Stalni članovi BKS-a obaveznu su do 31.01.2014. godine platiti naknadu za korištenje usluga u  u iznosu od 20.00 KM. Nakon 31. 01. 2014. godine naknada je 30,00 KM. Stalni članovi BKS-a u okviru godišnje članarine imaju pravo na jednu besplatnu prijavnicu za bilo koji državnu izložbu pasa u organizaciji BKS-a te prilokom prijave legla imaju popust od 50% . Sudci BKS-a Sudac BKS-a je osoba koja je položila neki od kinoloških sudijskih ispita a prethodno  je bila Stalni član BKS-a. Sudci BKS-a obavezni su do 31. 01. 2014. godine platiti sudijsku članarinu u iznosu od 60.00 KM  prva sudijska članarina ili 50,00 KM svaka naredna sudijska članarina.  Ukoliko u navedenom roku sudci ne plate sudačku čanarini, neće biti uvršteni na sudačke liste za 2014. godinu. Članarine i naknade uplatiti na: Bosanski kinološki savez Nusreta Šišića Dede 7, 71000 Sarajevo, BiH NLB-Tuzlanska Banka konto: 1322600311545692

Sudijski ispiti

Obavještavamo Vas da će se sudijski ispiti  održati 27. decembra 2013. u 10.00 sati. Ispiti će se održati u prostorijama Lovačkog saveza u ulici Petrakijina 24. Molimo sve zainteresirane članove BKS-a, koji ispunjavaju uslove za pristupanje ispitima, da se prijave sekretarijatu BKS-a. Prijave možete izvršiti putem e-maila: kinoloski_savez@lsinter.net ili lično u prostorijama Saveza. Zadnji rok za prijavu ispita je 15. decembar 2013. godine.