admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 134 blog entries.

Prijavnica BIHAĆ DOG SHOW 2018.

Prijavnica SARAJEVO WINNER 2018

Prijavnica TEŠANJ DOG SHOW 2018.

Stručni seminar za vođe uzgoja, sudačke pripravnike i kinološke sudije

Stručni seminar za vođe uzgoja, sudačke pripravnike i kinološke sudije - osnove kinologije, uzgojna pravila, metodologija i tehnike suđenja- U cilju realizacije redovnog plana i programa edukacije članova BKS-a dana 2. 2. 2018. godine  održaće se seminar  za  vođe uzgoja, pripravnike, kinološke sudije i kanadidate za polaganje ispta za sudije u radu i exterijeru. Polaznici seminara obavezni su izvršiti prijavu, dostavljajući svoje puno ime i prezime, dokaz o članstvu, dokaz o uplati, najkasnije do 25. 01. 2018. na email adresu: kinoloski_savez@lol.ba Učešće: - 50 KM - besplatno za redovne članove BKS -a Vrijeme i mjesto održavanja seminara biće objavljeno nakon završenih prijava.  

Sudijske članarine!

Sudci BKS-a  trebaju platiti članarinu najkasnije do 15.01.2018. godine. Poslije tog roka, neće moći biti uvršteni na sudijsku listu za tekuću godinu. Sudijska članarina za 2018 godinu je: prva sudijska članarina - 60,00 KM redovna sudijska članarina - 50,00 KM

Sudijski ispit

Pozivamo sve zainteresirane kandidate BKS-a i KSuBiH, koji imaju ispunjene uslove za polaganje ispita za kinološke sudije da najkasnije do 21.12.2017. dostaviti putem emaila prijavu u kojoj je obavezno navesti šta kandidat želi polagati. Uz prijavu obavezno dostaviti prateću dokumentaciju, potvrde o stažiranju i dokaz o izvršenoj uplati takse. Vrijeme i mjesto održavanja ispita biće objavljen na www.bksavez.net. Prijave slati na email: kinoloski_savez@lol.ba

Organizacija CAC i specijalizivanih izložbi u 2018.

Pozivamo sve članice BKS-a, zainteresirane za organizaciju CAC i specijalizivanih izložbi da najkasnije do 22. 12. 2017. pošalju na e mail: kinoloski_savez@lol.ba aplikaciju za održavanje izložbe u 2018 godini. Aplikacija treba da sadrži, mjesto i datum, prijedlog sudijske liste, broj očekivanih pasa, ime lica odgovornog za realizaciju izložbe.

Odluka o sudijskom ispitu

U skladu sa statutarnim ovlaštenjima donosi se O D L U K A Kojom se  ispiti za kinološke sudije koji ce biti organizovani u okviru  Kinološkog saveza Herceg Bosna i Kinološkog saveza Republike Srpske ne prihvataju  kao validni za članove Bosanskog kinološkog saveza.   Obrazloženje  Kinološki savez Herceg Bosne i Kinološki savez Republike Srpske su u februaru, odnosno u  martu  tekuće godine donijeli odluku kojom ne priznaju ispite za kinološke sudije položene na ispitima organizovanim u okviru Bosanskog kinološkog saveza uz obrazloženje da su ispiti održani u suprotnosti sa Pravilnikom o radu KSuBiH. Takva Odluka je apsolutno neutemeljena i ima za svrhu narušavanje odnosa u okviru BKS-a. U istom cilju su i aktivnosti  rukovodstva  KSHB  koji se pokušava mješati  u kadrovsku politiku BKS-a, javna diskutovanja o Statutu BKS-a i provjere istog u nadležnom ministarstu i slično. Kinološki savez Republike Srpske je u istom period  donio Odluku o neprihvatanju  ispita za službene pse u organizaciji BKS-a, ponovno bez  osnova. Kako je rukovodstvo ova dva saveza odbilo da povuče  navedene Odluke, Bosanski kinološki savez je prinuđen da donese recipročnu mjeru koja će biti na snazi do povlačenja spornih Odluka i dok ne budu doneseni akti kojima će se sporna pitanja riješiti. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Refet Hadžić, generalni sekreta BKS-a   Odluka

BiH asocijativna članica FCI !

Bosna i Hercegovina danas je na Generalnoj skupštini Međunarodnog kinološkog saveza (Fédération Cynologique Internationalea - FCI) u Lajpcigu službeno proglašena njegovom asocijativnom članicom. Bosanskohercegovački-hrvatski pastirski pas tornjak postao je punopravno priznata pasmina! Sedmi novembar 2017. godine ostat će u bh. kinologiji upamćen po ispunjenju jednog od naših najvećih ciljeva. Ovaj uspjeh, u koji smo uložili mnogo rada, truda i ljubavi, obavezuje nas da što bolje promoviramo kinologiju u Bosni i Hercegovini i da radimo s još više predanosti. Stoga ove radosne vijesti dijelimo sa svim našim prijateljima koji su nas podržavali i istovremeno im čestitamo na ovom zajedničkom uspjehu. Do neke nove zajedničke pobjede, srdačno vas pozdravljamo! Vaš generalni sekretar BKS-a Refet Hadžić

Obavijest za izlagače!

Poštovani izlagači, Obavještavamo vas, da će se Šampionat Federacije BiH 2017, na zahtjev izlagača održati 8.10. 2017.  u okviru izložbe Gradačc Dog Show 2017. Više informacija na: Gradačac Dog Show