admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 123 blog entries.

OBAVIJEST za izlagače Sarajevo Winner

Poštovani izlagači, Obavještavamo vas, da je zadnji rok za plaćanje prijava 7.07.2017. sa zatvaranjem prijava za izložbu, po cijenama zadnjeg roka. Poslije 7.07.2017. neće biti prihvaćene uplate po cijenama zadnjeg roka. Prijave koje nisu plaćene do 7.07.2017. godine, moći ćete isključivo platiti na izložbi, po cijenama na dan izložbe.

Odluku o zabrani upisa legala u Redovnu rodovnu knjigu

  Odluku o zabrani upisa legala u Redovnu rodovnu knjigu   U skladu sa FCI Pravilnikom o Exportnim rodovnicima i upisom pasa uvezenih iz drugih zemalja članica FCI, zabranjuje se prihvatanje pasa na kinološke manifestacije u exterijeru, ispite i utakmice u radu i upis legala u Redovnu  rodovnu  knjige za sve pse uvezene iz drugih zemalja a  u vlasništvu su  državljana BiH,  ukoliko ne posjeduju Exportni rodovnik  i ukoliko nije izvršena nostrifikacija od strane BKS-a, odnosno neke od članica KSuBiH. Psi koji ne posjeduju exportni rodovnik biće uslovno nostrificirani, uz plaćanje takse od 20,00 KM, a štenad iz legala od  jednog ili oba takva roditelja biće upisana u B rodovnu knjigu. Odluka stupa na snagu  od 15. 05. 2017 godine  i ima biti odmah objavljena u web site bosanskog kinološkog saveza, kao zvaničnog glasila, i obavezujuča je za sve  redovne članove i ugovorne članove BKS. Refet Hadžić, Generalni sekreta BKS   Orginalna odluka

Odluku o isključenju

Broj: 17/2017 Sarajevo,12.04.2017 U skladu sa članom 50 Statuta Bosanskog kinološkog saveza donosim. Odluku o isključenju iz saveza Zbog izuuzetno nekorektnog ponašanja tokom izložbe CAC Tešanj 2017, vrijeđanja sudije Radovana Mazalice i delegata izložbe Refeta Hadžića, generalnog sekretara BKSa, objavljivanja uvrijedljivih sadržaja na društvenoj nmreži, kojom na izuzetno drzak vrijeđa gdina Mazalicu i Hadžića, donosim: Odluku o isključenju gdina Fuada Grabus iz Bosanskog konološkog saveza U skladu sa ovom Odlukom gdin Grabus ne može koristiti usluge BKS, vršiti prijave legala , učestvovati na manifestacijama u organizaciji BKSa, niti koristiti bilo koje usluge Bosanskog kinološkog saveza Protiv ove Odluke gdin Fuad Grabus se može žaliti Skupštini BKS, a uskladu sa članom 50 statuta BKS. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Refet Hadžić, Generalni sekreta BKS Prilog : Prestavka sudije Radovana Mazalice Izvod sa društvene mreže Sulejmana Grabus   Dostavljeno: LKS Imenovanom KSuBiH Radovan Mazalica a/a orginalna odluka

SkupštinaBKS-a

U skladu sa članovima  26 i 30  Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam:  POZIV na Skupštinu BKS-a Koja će se održati  08.Aprila 2017, u Tešnju, prostorije Lovačkog društva Kiseljak Tešanj, sa početkom u 18 h,  a za koju se predlaže sljedeći dnevni red: Izbor Predsjednika Skupštine Usvajanje izvještaja o radu za 2016 godinu Usvajanje  planova rada za 2017 godinu Usvajanje kalendara manifestacija za 2017 godinu Aktuelno stanje u KSuBiH Sarajevo 20.03.2017 godine Dragan Stojanović, predsjedavajuči Skupštine BKS   Skupštinski materijali

BKS Magazin

U pripremi je novi online magazin Bosanskog kinološkog saveza “BKS Magazin”! BKS uzgajivače pozivamo da predstave svoje uzgajivačnice, parnjake, aktuelna legla i legla u najavi. BKS suce pozivamo da se svojom kinološkom biografijom predstave našim čitaocima. Sve zainteresirane za komercijalno oglašanvanje pozivamo da pošalju upit na kinoloski_savez@lol.ba Molimo vas da svoje radove pošaljete do 15. marta 2017. na našu adresu kinoloski_savez@lol.ba Napomene: - Svi materijali biće objavljeni prema abecednom redu i datumu prispjeća materijala. - Lektorisane članke i biografije dostaviti u Word formatu Times New Roman, veličine 12. - Uz članke i biografije dostaviti 1 do 5 fotografija u JPG formatu: veličina 1200 pixela po dužoj strani, minimalno 72 DPI.

GRADAČAC DOG SHOW

08. 10. 2017. CAC GRADAČAC DRŽAVNA IZLOŽBA PASA Suci Damir Šerak (BiH) Dušan Travnikar (Slo) Duško Piljević (Srb) Igor Selimović (Cro) Jadranka Smojver Selimović (Cro) Nebojša Švraka (Srb) Zoran Čurćić (Srb) Program 08:00 - Ulazak izlagača 09:15 - Otvaranje izložbe 09:30 - CAC GRADAČAC 11:00 - CACIB GRADAČAC 14:00 - BIS CAC izložbe 15:30 - BIS CACIB izložbe 16:30 - Supreme BIS 17:00 - Zatvaranje izložbe Upisnina – za sve izlagače neovisno iz koje zemlje dolaze PRVI ROK – do 1. 8. 2017. PRVI PAS (sa katalogom) – 35,00 KM OSTALI PSI (bez kataloga) – 30,00 KM AUTOHTONE PASMINE – 30,00 KM ŠTENCI I VETERANI – 30,00 KM ZADNJ ROK – do 1. 10. 2017. PRVI PAS (sa katalogom) – 45,00 KM OSTALI PSI (bez kataloga) – 40,00 KM AUTOHTONE PASMINE – 35,00 KM ŠTENCI I VETERANI – 45,00 KM PAROVI, UZGOJNE GRUPE, JUNIOR HANDLING – Plaćanje na dan izložbe 10,00 KM Cijena na dan izložbe (uz odobrenje sekretarijata BKS-a) za sve pse neovisno o pasmini, razredu i vremenu prijave je 50,00 KM. Izlagači iz Bosne i Hercegovene dužni su platiti godišnju članarinu nekoj od članica KSuBiH, što dokazuju čkanskom katom ili uvidom u listu članica BKS-a. Prijave izlagača iz Bosne i Hercegovine bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene, psi neće biti uvršteni u katalog, izuzev ako od strane sekretarijata BKS-a nije odobreno plačanje na dan izložbe. UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU (01.10.2017.) NEĆE BITI PRIHVAĆENE. Izlagači koji su prijavili pse za izložbu, dužni su platiti prijavu bez obzira da li će prijavljeni pas učestvovati na izložbi ili ne. PLAĆANJE ZA DOMAĆE IZLAGAČE Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, Sarajevo, BiH Banka: NLB Banka d.d., Tuzla 1322600311545692 ZADNJI ROK ZA PRIJAVU 01. 10. 2017. !!! [...]

Tuzla – Šampionat Federacije BiH

08. 2017. 2x CAC TUZLA - Šampionat Federacije BiH Suci Ratibor Cekić (Srb) Vibor Ježek (Hr) Nedim Šuta (BiH) Program 09:00 – ulazak izlagača 10:00 – otvaranje izložbe 10:15 – ocjenjivanje pasa u krugovima 14:00 – izbor najljepšeg pasa dana 15:00 – zatvaranje izložbe Upisnina – za sve izlagače neovisno iz koje zemlje dolaze 2 X CAC - PRVI ROK – do 30. 06. 2017. PRVI PAS (sa katalogom) – 35,00 KM OSTALI PSI (bez kataloga) – 30,00 KM AUTOHTONE PASMINE – 30,00 KM ŠTENCI I VETERANI – 30,00 KM 2 X CAC - ZADNJ ROK – do 01. 08. 2017. PRVI PAS (sa katalogom) – 45,00 KM OSTALI PSI (bez kataloga) – 40,00 KM AUTOHTONE PASMINE – 35,00 KM ŠTENCI I VETERANI – 45,00 KM PAROVI, UZGOJNE GRUPE, JUNIOR HANDLING – Plaćanje na dan izložbe 10,00 KM Cijena na dan izložbe (uz odobrenje sekretarijata BKS-a) za sve pse neovisno o pasmini, razredu i vremenu prijave je 50,00 KM. Izlagači iz Bosne i Hercegovene dužni su platiti godišnju članarinu nekoj od članica KSuBiH, što dokazuju čkanskom katom ili uvidom u listu članica BKS-a. Prijave izlagača iz Bosne i Hercegovine bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene, psi neće biti uvršteni u katalog, izuzev ako od strane sekretarijata BKS-a nije odobreno plačanje na dan izložbe. UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU (20. 08. 2017.) NEĆE BITI PRIHVAĆENE. Izlagači koji su prijavili pse za izložbu, dužni su platiti prijavu bez obzira da li će prijavljeni pas učestvovati na izložbi ili ne. PLAĆANJE ZA DOMAĆE IZLAGAČE Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, Sarajevo, BiH Banka: NLB Banka d.d., Tuzla 1322600311545692 ZADNJI ROK ZA PRIJAVU 20. 08. 2018. !!! PRIJAVNICA eng  08. 2016. 2xCAC TUZLA - Championships of Federacije BiH Judges [...]

SARAJEVO WINNER 2017

14. 07. 2017. CAC SARAJEVO
 DRŽAVNA IZLOŽBA PASA Suci Mirsad Šabanović (BiH) -  FCI  grupa I Damir Šerak (BiH) - FCI  grupa II, VIII Lejla Alić (BiH) - FCI  grupa II šnauceri i pinčeri, FCI  grupa III Zlatko Mešić  (BiH) - FCI  grupa II  Cane Corso, FCI  grupa III - terijeri tipa bull Nedim Šuta (BiH) - FCI  grupa  IV, V, IX Dragan Stojanović (BiH)  -  FCI  grupa VI, VII, X Program 17:00 - ulazak izlagača 17:15 - otvaranje izložbe 17:30 - ocjenjivanje pasa na klupskim izložbama 20:30 - ocjenjivanje pasa u krugovima 22:00 - izbor najljepšeg pasa dana 24:00 - zatvaranje izložbe Mjesto izložbe Sportski Centar – Una Longitude: 18.39401 Latitude: 43.857771 Studentski kampus, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo, BiH Upisnina – za sve izlagače neovisno iz koje zemlje dolaze PRVI ROK – do 1. 5. 2017. PRVI PAS (sa katalogom) – 35,00 KM OSTALI PSI (bez kataloga) – 30,00 KM AUTOHTONE PASMINE – 30,00 KM ŠTENCI I VETERANI – 30,00 KM ZADNJ ROK – do 1. 7. 2017. PRVI PAS (sa katalogom) – 45,00 KM OSTALI PSI (bez kataloga) – 40,00 KM AUTOHTONE PASMINE – 35,00 KM ŠTENCI I VETERANI – 45,00 KM PAROVI, UZGOJNE GRUPE, JUNIOR HANDLING – Plaćanje na dan izložbe 10,00 KM Cijena na dan izložbe (uz odobrenje sekretarijata BKS-a) za sve pse neovisno o pasmini, razredu i vremenu prijave je 50,00 KM. Izlagači iz Bosne i Hercegovene dužni su platiti godišnju članarinu nekoj od članica KSuBiH, što dokazuju čkanskom katom ili uvidom u listu članica BKS-a. Prijave izlagača iz Bosne i Hercegovine bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene, psi neće biti uvršteni u katalog, izuzev ako od strane sekretarijata BKS-a nije odobreno plačanje na dan izložbe. UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU [...]

TEŠANJ DOG SHOW

09. 04. 2017. CAC TEŠANJ DRŽAVNA IZLOŽBA PASA Suci FCI I - Damir Šerak (BiH) FCI II -  (Tornjak , Šarplaninac, SAO , Kavkaski  ovčar)  - Damir Šerak (BiH) FCI II    (Cane corso , Argentinski pas ) - Zlatko Mešić  (BiH) FCI II - Mirsad Šabanović (BiH) FCI  III   (terijeri  tipa bul) - Zlatko Mešić  (BiH) FCI  IV - Mirsad Šabanović (BiH) FCI  V - Dragan Stojanović   (BiH) FCI VI - Eldar Agić (BiH) FCI  VII - Mirsad Šabanović (BiH) FCI VIII -  Dragan Stojanović   (BiH) FCI IX - Mirsad Šabanović (BiH) FCI  X - Dragan Stojanović   (BiH) Program 08:00 – ulazak izlagača 10:00 – otvaranje izložbe 10:15 – ocjenjivanje pasa u krugovima 12:00 – Specijalizovana izložba pasa goniča 14:00 – izbor najljepšeg pasa dana 15:00 – Supreme BIS 15:30 – zatvaranje izložbe Upisnina – za sve izlagače neovisno iz koje zemlje dolaze PRVI ROK – do 09. 02. 2017. PRVI PAS (sa katalogom) – 35,00 KM OSTALI PSI (bez kataloga) – 30,00 KM AUTOHTONE PASMINE – 30,00 KM ŠTENCI I VETERANI – 30,00 KM ZADNJ ROK – do 31. 03. 2017. PRVI PAS (sa katalogom) – 45,00 KM OSTALI PSI (bez kataloga) – 40,00 KM AUTOHTONE PASMINE – 35,00 KM ŠTENCI I VETERANI – 45,00 KM PAROVI, UZGOJNE GRUPE, JUNIOR HANDLING – Plaćanje na dan izložbe 10,00 KM Cijena na dan izložbe (uz odobrenje sekretarijata BKS-a) za sve pse neovisno o pasmini, razredu i vremenu prijave je 50,00 KM. Izlagači iz Bosne i Hercegovene dužni su platiti godišnju članarinu nekoj od članica KSuBiH, što dokazuju čkanskom katom ili uvidom u listu članica BKS-a. Prijave izlagača iz Bosne i Hercegovine bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene, psi neće biti uvršteni u katalog, izuzev ako od strane sekretarijata BKS-a nije odobreno plačanje na dan izložbe. UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU ( 31. 03. 2017.) NEĆE BITI PRIHVAĆENE. Izlagači koji su prijavili pse za izložbu, dužni su platiti prijavu bez obzira da li će [...]

Odluke Upravnog Odbora KSuBiH

U cilju pravpovremenog informisanja članstva BKS-a, sve Odluke koje donese Upravni Odbor KSuBiH biće objavljene na ovoj stranici: KSUBIH