Gradacac 669x272

05. 10. 2013.
CAC GRADAČAC DRŽAVNA IZLOŽBA PASA

Suci
FCI 1 Damir Šerak ( BiH)
FCI 2 Bonka Georgijeva (BUL)  – Planinski pastirski psi, Cane Corso, Dogo Argentino; Bela Siklosi (HU) ostale pasmine
FCI 3 Zoran Čurćić (Srb)
FCI 4 Nikola Smolić (Cro)
FCI 5 Dragan Stojanović (BiH)
FCI 6 Vibor Ježek (Cro)
FCI 7 Zoran Čurćić ( Srb)
FCI 8 Vibor Ježek (Cro)
FCI 9 Nikola Smolić (Cro)
FCI 10 Zoran Čurćić ( Srb) Bela Siklosi (HU)

Program
09:00 – ulazak izlagača
10:00 – otvaranje izložbe
11:15 – ocjenjivanje pasa u krugovima
14:00 – izbor najljepšeg pasa dana
15:00 – zatvaranje izložbe

Mjesto izložbe
Hhipodrom Vuković
Ledenice Donje bb, 76 250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
http://www.hipodrom.ba/

Upisnina za izlagače iz Bosne i Hercegovine

PRVI ROK  – 10.09.2013.
PRVI PAS (sa katalogom) 30,00 KM
OSTALI PSI bez kataloga 25,00 KM
AUTOHTONE PASMINE 20,00 KM
PAROVI, UZGOJNE GRUPE, JUNIOR HANDLING 10,00 KM

ZADNJ ROK  – 25.09.2013.
PRVI PAS (sa katalogom) 35,00 KM
OSTALI PSI bez kataloga 30,00 KM
AUTOHTONE PASMINE 25,00 KM
PAROVI, UZGOJNE GRUPE, JUNIOR HANDLING 10,00 KM

Prijave izlagača iz Bosne i Hercegovine bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene, psi neće biti uvršteni u katalog, izuzev ako od strane sekretarijata BKS-a nije odobreno plačanje na dan izložbe. UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU (25.09.2013.) NEĆE BITI PRIHVAĆENE. Izlagači koji su prijavili pse za izložbu, dužni su platiti prijavu bez obzira da li će prijavljeni pas učestvovati na izložbi ili ne.

PLAĆANJE ZA DOMAĆE IZLAGAČE
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, Sarajevo, BiH
Banka: NLB Banka d.d., Tuzla 1322600311545692

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU 25. 09. 2013. !!!

PDF PRIJAVNICA
ONLINE PRIJAVNICA
eng

05. 10. 2013.
CAC GRADAČAC NATIONAL DOG SHOW

Judges
FCI 1 Damir Šerak ( BiH)
FCI 2 Bonka Georgijeva (BUL)  – Planinski pastirski psi, Cane Corso, Dogo Argentino; Bela Siklosi (HU) ostale pasmine
FCI 3 Zoran Čurćić (Srb)
FCI 4 Nikola Smolić (Cro)
FCI 5 Dragan Stojanović (BiH)
FCI 6 Vibor Ježek (Cro)
FCI 7 Zoran Čurćić ( Srb)
FCI 8 Vibor Ježek (Cro)
FCI 9 Nikola Smolić (Cro)
FCI 10 Zoran Čurćić ( Srb) Bela Siklosi (HU)

Programme

09:00 – entrance of exibithors
10:00 – show opening ceremony
11:15 – judging in rings
14:00 – best in show of the day
15:00 – clouser of show

Show Place
Hipodrom Vuković
Ledenice Donje bb, 76 250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
http://www.hipodrom.ba/

Entry fee for foreigners for foreigners in Euro

FIRST DEADLINE – 10.09.2013.
FIRST DOG with catalogue 25,00 €
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue 20,00 €
BRACES, BREEDER’S GROUP, JUNIOR HANDLING 10,00 €

ENTRY DEADLINE – 25.09.2013.
FIRST DOG with catalogue 30,00 €
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue 25,00 €
BRACES, BREEDER’S GROUP, JUNIOR HANDLING 10,00 €

On the exhibition day 30,00 €

If you decide to pay the entries at the first day of the show the full amount will be charged for each entered dogs! ENTRY FEE MUST BE RELATED TO THE DEADLINE WHEN THER PAYMENT IS BEING DONE. FEE CAN NOT BE TRANSFERRED AT BANK ACCOUNT AFTER THE LAST ENTRY DEADLINE.
Exhibitors who entered their dogs in the show are required to pay for it regardless of whether the dog has taken part in the exhibition.

PAYMENT TO BANK ACCOUNT FOR FOREINGHERS
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, 71000 Sarajevo, B&H
Bank: NLB Banka d.d., Tuzla account no.SI56029130253424382EUR
SWIFT: TBTUBA22 IBAN code: BA 391322610087374569

ENTRY DEADLINE 25. 09. 2013. !!!

PDF ENTRY FORM
ONLINE  ENTRY FORM

05. 10. 2013.
BKS klupske izložbe i izložbe autohtonih pasmina

Suci
Barak – Emir Hasanbegović (BiH)
Tornjak- Dino Haracic (BiH)
Rottweiler – Vladimir Zec (Cro)
Newfoundland – Bonka Georgijeva (BUL)
Njemački ovčar – Luciano Musolino (IT)
III  FCI – Nikola Smolic (Cro)
VII  FCI – Julijan Glavocevic (BiH)

Program
09:00 – ulazak izlagača
10:00 – otvaranje izložbe
10:15 – ocjenjivanje pasa u krugovima
14:00 – izbor najljepšeg pasa dana
15:00 – zatvaranje izložbe

Mjesto izložbe
Hhipodrom Vuković
Ledenice Donje bb, 76 250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
http://www.hipodrom.ba/

Upisnina za izlagače iz Bosne i Hercegovine

PRVI ROK  – 10.09.2013.
PRVI PAS (sa katalogom)  45,00 KM
OSTALI PSI bez kataloga 40,00 KM
AUTOHTONE PASMINE 30,00 KM
PAROVI, UZGOJNE GRUPE, JUNIOR HANDLING 10,00 KM

ZADNJ ROK  – 25.09.2013.
PRVI PAS (sa katalogom) 50,00 KM
OSTALI PSI bez kataloga 45,00 KM
AUTOHTONE PASMINE 35,00 KM
PAROVI, UZGOJNE GRUPE, JUNIOR HANDLING 10,00 KM

Prijave izlagača iz Bosne i Hercegovine bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene, psi neće biti uvršteni u katalog, izuzev ako od strane sekretarijata BKS-a nije odobreno plačanje na dan izložbe. UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU (25.09.2013.) NEĆE BITI PRIHVAĆENE. Izlagači koji su prijavili pse za izložbu, dužni su platiti prijavu bez obzira da li će prijavljeni pas učestvovati na izložbi ili ne.

PLAĆANJE ZA DOMAĆE IZLAGAČE
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, Sarajevo, BiH
Banka: NLB Banka d.d., Tuzla 1322600311545692

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU 25. 09. 2013. !!!

PDF PRIJAVNICA
ONLINE PRIJAVNICA
eng

05. 10. 2013.
BKS Club Shows

Judges
Barak – Emir Hasanbegović (BiH)
Tornjak – Dino Haracic (BiH)
Rottweiler – Vladimir Zec (Cro)
Newfoundland – Bonka Georgijeva (BUL)
German Shepherd – Luciano Musolino (IT)
III  FCI – Nikola Smolic (Cro)
VII  FCI – Julijan Glavocevic (BiH)

Programme

09:00 – entrance of exibithors
10:00 – show opening ceremony
10:15 – judging in rings
14:00 – best in show of the day
15:00 – clouser of show

Show Place
Hipodrom Vuković
Ledenice Donje bb, 76 250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
http://www.hipodrom.ba/

Entry fee for foreigners for foreigners in Euro

FIRST DEADLINE – 10.09.2013.
FIRST DOG with catalogue 30,00 €
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue 25,00 €
BRACES, BREEDER’S GROUP, JUNIOR HANDLING 10,00 €

ENTRY DEADLINE – 25.09.2013.
FIRST DOG with catalogue 35,00 €
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue 30,00 €
BRACES, BREEDER’S GROUP, JUNIOR HANDLING 10,00 €

If you decide to pay the entries at the first day of the show the full amount will be charged for each entered dogs! ENTRY FEE MUST BE RELATED TO THE DEADLINE WHEN THER PAYMENT IS BEING DONE. FEE CAN NOT BE TRANSFERRED AT BANK ACCOUNT AFTER THE LAST ENTRY DEADLINE.

On the exhibition day 35,00 €

PAYMENT TO BANK ACCOUNT FOR FOREINGHERS
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, 71000 Sarajevo, B&H
Bank: NLB Banka d.d., Tuzla account no.SI56029130253424382EUR
SWIFT: TBTUBA22
IBAN code: BA 391322610087374569

ENTRY DEADLINE 25. 09. 2013. !!!

PDF ENTRY FORM
ONLINE  ENTRY FORM

06. 10. 2013.
CACIB GRADAČAC
 MEĐUNARODNA IZLOŽBA PASA

Suci
FCI 1 Bela Siklosi (HU)
FCI 2 Damir Šerak ( BiH) Bonka Georgijeva (BUL)
FCI 3 Vibor Ježek (Cro)
FCI 4 Vibor Ježek (Cro)
FCI 5 Nedim Šuta(BiH)
FCI 6 Zoran Curcic ( Srb)
FCI 7 Suad Zrnic (BiH)
FCI 8 Nikola Smolic (Cro)
FCI 9 Zoran Curcic ( Srb)
FCI 10 Vibor Ježek (Cro)

Program
09:00 – ulazak izlagača
10:00 – otvaranje izložbe
10:15 – ocjenjivanje pasa u krugovima
14:00 – izbor najljepšeg pasa dana
15:00 – zatvaranje izložbe

Mjesto izložbe
Hhipodrom Vuković
Ledenice Donje bb, 76 250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
http://www.hipodrom.ba/

PRVI ROK  – 10.09.2013.
PRVI PAS (sa katalogom)  45,00 KM
OSTALI PSI bez kataloga 40,00 KM
AUTOHTONE PASMINE 30,00 KM
PAROVI, UZGOJNE GRUPE, JUNIOR HANDLING 10,00 KM

ZADNJ ROK  – 25.09.2013.
PRVI PAS (sa katalogom) 50,00 KM
OSTALI PSI bez kataloga 45,00 KM
AUTOHTONE PASMINE 35,00 KM
PAROVI, UZGOJNE GRUPE, JUNIOR HANDLING 10,00 KM

Prijave izlagača iz Bosne i Hercegovine bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene, psi neće biti uvršteni u katalog, izuzev ako od strane sekretarijata BKS-a nije odobreno plačanje na dan izložbe. UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU (25.09.2013.) NEĆE BITI PRIHVAĆENE. Izlagači koji su prijavili pse za izložbu, dužni su platiti prijavu bez obzira da li će prijavljeni pas učestvovati na izložbi ili ne.

PLAĆANJE ZA DOMAĆE IZLAGAČE
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, Sarajevo, BiH
Banka: NLB Banka d.d., Tuzla 1322600311545692

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU 25. 09. 2013. !!!

PDF PRIJAVNICA
ONLINE PRIJAVNICA
eng

06. 10. 2013.
CACIB GRADAČAC INTERNATIONAL DOG SHOW

Judges
FCI 1 Bela Siklosi (HU)
FCI 2 Damir Šerak ( BiH) Bonka Georgijeva (BUL)
FCI 3 Vibor Ježek (Cro)
FCI 4 Vibor Ježek (Cro)
FCI 5 Nedim Šuta(BiH)
FCI 6 Zoran Curcic ( Srb)
FCI 7 Suad Zrnic (BiH)
FCI 8 Nikola Smolic (Cro)
FCI 9 Zoran Curcic ( Srb)
FCI 10 Vibor Ježek (Cro)

Programme

09:00 – entrance of exibithors
10:00 – show opening ceremony
10:15 – judging in rings
14:00 – best in show of the day
15:00 – clouser of show

Show Place
Hipodrom Vuković
Ledenice Donje bb, 76 250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
http://www.hipodrom.ba/

Entry fee for foreigners for foreigners in Euro

FIRST DEADLINE – 10.09.2013.
FIRST DOG with catalogue 30,00 €
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue 25,00 €
BRACES, BREEDER’S GROUP, JUNIOR HANDLING 10,00 €

ENTRY DEADLINE – 25.09.2013.
FIRST DOG with catalogue 35,00 €
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue 30,00 €
BRACES, BREEDER’S GROUP, JUNIOR HANDLING 10,00 €

On the exhibition day 35,00 €

If you decide to pay the entries at the first day of the show the full amount will be charged for each entered dogs! ENTRY FEE MUST BE RELATED TO THE DEADLINE WHEN THER PAYMENT IS BEING DONE. FEE CAN NOT BE TRANSFERRED AT BANK ACCOUNT AFTER THE LAST ENTRY DEADLINE.

PAYMENT TO BANK ACCOUNT FOR FOREINGHERS
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, 71000 Sarajevo, B&H
Bank: NLB Banka d.d., Tuzla account no.SI56029130253424382EUR
SWIFT: TBTUBA22
IBAN code: BA 391322610087374569

ENTRY DEADLINE 25. 09. 2013. !!!

PDF ENTRY FORM
ONLINE  ENTRY FORM