Kalendar CACIB izložbi u Bosni i Hercegovina za 2014. godinu.
27. 04. 2014. – CACIB Banja Luka
17. 05. 2014. – CACIB Bijeljina
19. 07. 2014. – CACIB Sarajevo
20. 07. 2014. – CACIB Sarajevo
23. 08. 2014. – CACIB Posušje
24. 08. 2014. – CACIB Posušje
31. 08. 2014. – CACIB Bosanska Gradiška
05. 10. 2014. – CACIB Gradačac