Pozivamo delegate BKS-a u skupštini  KS U BiH: Aleksandra Ragg, Benjamin Jašarević, Dragan Stojanović, Denis Čamo,Dino Haracic, Damir Šerak, Lejla Alić, Emir Hasanbegović, Muhiduin Handžić, Mirko Lamešić i Nedim Šuta

na Skupštinu KS U BiH.  Skupština će se održati u sali hotela ECONOMIC u Vitezu, na dan 05.11.2014 godine u 16,00 sati.

DNEVNI RED:
1.    Izbor verifikacijskog povjerenstva (verifikacione komisije)
2.    Verifikacija mandata zastupnika
3.    Verifikacija mandata Nadzornog odbora
4.    Verifikacija mandata Disciplinskog povjerenstva
5.    Verifikacija mandata Disciplinskog tužitelja
6.    Ostavka člana Upravnog odbora KSuBiH, fra. Petra Krasića
7.    Izbor novog člana UO KSuBiH
8.    Izvješće o radu Upravnog odbora KSuBiH između dvije skupštine
9.    Financijsko izvješće za 2013 god.
10.    Financijski plan (proračun) za 2015 godinu

Materijal možete preuzeti na: Materijal

Molimo delegate BKS-a da obavezno potvrde svoj dolazak / izozstanak na sjednici.