Obavještavamo vas da je preminuo Jusuf Kulovac bivši predsjednik Skupštine BKS-a.  Jusuf Kulovac je na skupštini 2014. godine, zbog svojih brojnih zasluga, jednoglasno je izabran za počasnog člana BKS-a. Bosanski kinološki savez  će ga se uvijek sjećati sa dubokim poštovanjem.

U ime BKS-a upućujem porodici, rodbini i prijateljima Jusufa Kulovaca  izraze iskrenog saosjećanja u njihovoj boli.

Refet Hadžić
Generalni sekretar BKS-a