Poštovani članovi BKS-a, zbog mogućnosti plasiranje dezinformacija i pogrešnog tumačenja stava BKS-a, vezanog za “okrugli sto” na temu pasmina tornjak, zakazanog od strane KSRS pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju sastanku. Sastanak će se održati u srijedu 3. februara, u prostorijama BKS-a sa početkom u 11h.

Sarajevo 1. 2. 2016.
Refet Hadzic, generalni sekretar BKS-a