U skladu sa posebnim odlukama o pasminiskim klubovima , članom 52 statuta BKS, sazivam:

Konstituirajuću sjednicu
BKS kluba autohtonih pasmina

Koja će se održati 30.marta 2016., u prostorijama BKS kancelarije, u Tuzli, sa početkom u 17 h.
Predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Izbor radnog predsjedništva
  2. Izbor zapisničara , verifikacijske kimisije i ovjerivača zapisnika
  3. Upoznavanje sa statutarnim odlukama BKS-a , pravim i obavezama kluba
  4. Izbor predsjednika BKS kluba autohtonih pasmina (na bazi pismeni prijedloga)
  5. Izbor vodje uzgoja kluba (na bazi pismenih prijedloga)
  6. Razno (isključivo na bazi pismenih prijedloga, koji budu dostavljeni do 20.og marta 2016 god.)

Molim sve članove BKS-a , koji če uzeti učešće u radu konstituirajuće Skupštine BKS kluba autohtonih pasmina da pismeno ( putem E maila na adresu BKS-a) potvrde svoje učešće, te da daju prijedlog kandidata za mjesto predsjednika kluba, vođe uzgoja , i drugih funkcija za koje smatrate da su potrebne .

Takođe, molim i za prijedloge dopune dnevnog reda, kako bi bile uvršete u dnevni red.

Evetualne prijedloge vezane za promjenu mjesta   i vremena održavanja, takodje uz obrazloženje dostaviti generalnom sekretaru BKS-a, najkasnije 20.mart 2016 god.

Prilog: Izvod iz statuta BKS-a
XIV  POSEBNE ODREDBE O PASMINSKIM KLUBOVIMA, KAO UDRUŽENJIMA – ČLANICAMA SAVEZA
Član 51
Pasminski klub ja sastavni dio BKS-a koje je osnovano s ciljem uneprijeđenja cjelovite FCI grupe pasa, ili pojedine pasmine.

Član 52
U članstvo i rad pasminskih klubova obavezni su uzeti učešće svi članovi BKS-a ,bez obzira na oblik članstva, i samo kroz taj klub mogu ostvarivati prava vezana za strućni i uzgojni rad.
Konstutuirajući sastanak pasminskih klubova u skladu sa statutarnim ovlaštenjima saziva generalni sekretar saveza.

Član 53
Pasminski klubovi rade po pravilniku o radu čiji prijedlog donose vodeći računa o zahtevima kod uzgoja traženih od matičnih pasminskih klubova, a usvaja ga skupština BKS-a.
Članovi pasminskih klubova BKS-a iz svojih redova biraju predsjednika kluba, potreban broj vođa uzgoja i ustanovljavaju ostala potrebna tijela i funkcija.
Pasminski klubovu za svoj rad odgovorni su Skupštini BKS-a.

Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a
Sarajevo 22.02.2016