Obavještavamo delegate BKS-a u skupštini  KS U BiH da će se  Skupština održati u sali hotela ECONOMIC u Vitezu, u srijedu 13. 04. 2016 godine u 18,00 sati.

Materijal možete preuzeti na: Materijal