OBAVIJEST ZA IZLAGAČE
na izložbi Bihać Dog Show 2018. godine

Poštovani izlagači,
Izložba u Bihaću, 25.05.2018. godine, se neće održati zbog nedovoljnog broja prijavljenih pasa.

Obavještavamo sve izlagače, koji su prijavili i uplatili taksu za izložbu sljedeće:
–  njihove prijave i uplate će biti preusmjerene na izložbe Gradačac ili Tuzla, koje će se održati 6. – 7.10. 2018. godine,
–  uplaćenu taksu za izložbu, izlagači mogu koristiti i za pružanje drugih usluga u BKS-u,
–  ukoliko neko od izlagača želi, da mu novac za prijavu izložbe bude vraćen, molimo da nam pismeno dostavi broj bankovnog računa na mail: kinoloski_savez@lol.ba

Molimo sve izlagače, da nas pismeno obavijeste, koja od ponuđenih opcija im odgovara.

BOSANSKI KINOLOŠKI SAVEZ
Refet Hadžić, generalni sekretar