Poštovani  gdine Uzelac

upoznati smo sa  posjetom delegacije LKS  koju su sačinjavali  Muhidin Handžić predsjednik  LKS, Jasmin Ljuca, predsjedavajuči Skupštine LKS i i treči član, predsjednik lokalnog lovačkog društva, a u cilju  stvaranje ugovornog odnosa o načinu i uslovima pružanja kinoloških usluga, upisu pasa u rodovnu knjigu  i izdavanju rodovnika  sa KSRS,održavanju manifestacija itd. Potom  su nakon obavljenih razgovora  u prostorijama KSRS   u  tu svrhu dostavili  i pisanu molbu.

Iako smo sigurni da ste svjesni da takav ugovorni odnos sa organizacijom registrovanom u Federaciji BiH nije moguć po principima Ugovora  o osnivanju KSuBiH, a kosio bi se i sa Statutom KSuBiH i Pravilnikoim o stručnom radu, dužni smo Vam skrenuti pažnju na  još nekoliko činjenica:

LKS je  bio dugi niz godina ugovori član BKS-a, i  Skupština BKS-a je prekinula taj ugovor zbog   odbijanja LKS a da izmiri  finasijske obaveza koje su preuzeli ugovorou. Za pružene usluge  od strane BKS , samo u periodu 2017, 2018 LKS je prema BKS duzan  više od 55.000,0KM.LKS ne želi izmiriti svoje obaveze prema BKS  niti poštovati ugovor koji su sa nama potpisali u Mart ove godine i sada pokušava napraviti ugovor sa KSRS.

Svoje članice su informisali da su razgovarali su i KSHB , ali je navodno KSHB imao cijenu višu za 2-3 KM pa su odlučili saradnju sa KSRS , obzirom na obečanu cijenu od 15,00KM  za rodovnik, bez obaveze plačanja članarine ( stavka 4. Cjenovnika KSuBiH), ovjera vlasništva nad psom ( stavka 12.Cjenovnika, taksi za održavanje manifestacija (stavka 13 Cjenovnika KSuBiH). Naravno da u ove „informacije“ ne vjerujemo  ali imamo obavezu  informisati  Vas o istim. 

Tokom saradnje sa LKS , utvrdili smo veliki broj faslifikovanih rodovnika, lažnih ocjenskih listi, prijava o parenju  i falsifikovanih ovjera vlasništva , zbog čega smo suspendirali određeni  broj članova LKS, nažalost ,medju njima i kinološke sudije koji se u največem broju slučajeva i bave nedozvoljenim aktivnostima.

LKS je u ovoj godini već organizovao veći broj manifestacija, za koje nije dobio saglasnost BKS-a, za koje nije platio propisanu taksu, tako da je sve sudije koje su sudile na tim manifestacijama doveo u položaja disciplinske odgovornosti a vlasnike pasa obmanuo.

LKS je svojim članovima obečao rodovnike na kojima će pored grba KSRS biti štampan i grb LKS , iako je u suprotnosti sa Statutom i Pravilnikom koji je propisao izgled rodovnika i propisao je da samo savezi koji vode rodovne knjige i štampaju rodovnike mogu svoj grb staviti na rodovnik.

LKS  ignoriše činjenicu  da KSRS, svojim Statutom  i registrovanom djelatnosti, nema mogućnost ni pravo da oragnizuje, niti bude pokrovitelj manifestacija na teritoriji FBH.

Sigurni smo da će te kod donošenja  odluke  po molbi LKS, imati u vidu  činjenice koje smo Vam u ovom dopisu naveli.

Nadamo se nastavku korektne saradnje, 

S poštovanjem 

Sarajevo 03.06.2019.
Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a