JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Velika Kladuša i JKUP „Komunalije“ d.o.o. pod pokroviteljstvom Općine Velika Kladuša organizuju

1. Kladušku reviju pasa – svih rasa

Manifestacija će se održati na dan 19.10.2019. godine u Gradskoj sportskoj dvorani sa početkom u 9:00 sati

Pravo učešća imaju svi izlagači koji su svoje vakcinisane i propisno obilježene pse prijave do 15.10.2019. godine

Kontakt telefoni za prijavu:
061 231 340 – Jasmin Ramić
066 704 499 – Osman Smailbegović

Prijave također možete popuniti lično u Veterinarskoj stanici na adresi : Zuhdije Žalića 39, Velika Kalduša