admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 159 blog entries.

Saopštenje o prekidu ugovorne saradnje sa LKS

Sarajevo 23.05.2019 Poštovani kinolozi, članovi lovačkih društava, Povodom Odluke Skupštine BKS-a, održane 08. 05. 2019. o prekidu ugovorne saradnje  sa LKS i povodom izjava  predsjednika SLOu BiH, gdina Muhameda Hodžića i predsjednika Skupštine LKS, gdina Jasmina Ljuce, Bosanski kinološki savez je dužan  obavijestiti vas o sljedečem: Bosanski kinološki savez je  jedan od tri osnivača KSuBiH, predstavnika BiH i FCI, i kao takav  je ugovorom regulisao način pružanja kinoloških usluga članovima LKS-a. Iako svjesni činjenice da je SLO u BiH osnovao LKS  sa željom da direktno postane član FCI, što je FCI odbio, kao i nakon pokušaja ulaska u članstvo KSuBiH, što se takodje nije desilo, BKS je ipak pristao na kompromis i ugovornim odnos sa LKS, u želji  za što jednostavnijim rješenjem nagomilanih problema u „lovnoj kinologiji“ izazvanih od strane LKS izdavanjem FCI nevažećih rodovnika, ogromnog  broja pasa bez rodovnika i td.. Ugovorom  je jasno definisano da se LKS obavezuje na poštivanje Statuta BKS i KSuBiH, pravilnika o stručnom radu, cjenovnika usluga na nivou BiH, kao i ostalih normativnh akata. U ovom  obraćanju  ćemo  vam prezentirati stanje dugovanja i potraživanja  izmedju LKS i BKS samo za 2017 i 2018 godinu. Iz navedenih izvještaja je jasno vidljivo da je nesporan dug LKSa prema BKSu  u ukupnom iznosu   61.265,00KM, od toga  a samo za uslugu izdatih rodovnika, certifikata i taxi za održane manifestacije za period 1.1.2017-31.12.2018 god. iznos od 27.485,00KM. (detaljni izvještaji u prilogu). Nakon tvrdnji predstavnika LKS-a da nemaju sredstva za izmirenje dug, BKS je prihvatio  da i u 2019 nastavi saradnju ali po novom ugovoru, koji predviđa plaćanje svih izvršenih usluga  po cijenama iz važećeg cjenovnika, umanjenih za 30%. Članom 7. pomenutog ugovora  je precizirano da se LKS obavezao na plaćanje akontativnog iznosa od 2.000,0 KM mjesečno i to  najkasnije do svakog 7. u mjesecu, te da će se tromjesečno vršiti obračun izvršenih usluga, po cijenama umanjenim za 30% od [...]

Sudijski ispit

Pozivamo sve zainteresirane kandidate, članove BKS-a, koji imaju ispunjene uslove za polaganje ispita za kinološke sudije da najkasnije do 31.5.2019. dostaviti putem emaila prijavu u kojoj je obavezno navesti šta kandidat želi polagati. Uz prijavu obavezno dostaviti prateću dokumentaciju, potvrde o stažiranju i dokaz o izvršenoj uplati takse. Vrijeme i mjesto održavanja ispita biće objavljen na www.bksavez.net. Prijave slati na email: kinoloski_savez@lol.ba

Skupštinske odluke

U skladu sa statutarnim ovlaštenjima, Skupština Bosanskog kinološkog saveza, na svom redovnom zasjedanju, održanom 08.05.2019, donosi sljedeće  Odluke  Jednoglasno je usvojen:  zapisnik sa redovnog skupštinskog zasjedanja iz 2018. godine, sa ispravkom imena prisutnih (Alan Gurda umjesto Slobodan Ličanin).Jednoglasno je usvojen: izvještaj o radu za 2018. godinu i finasijski izvještaj za 2018 godinu.Jednoglasno je usvojen: plan rada i finansijski plan (plan prihoda i rashoda) za 2019 godinu.Jednoglasno je usvojen: kalendar manifestacija za 2019. godinu.Jednoglasno je donesena: odluka o prijemu u ugovoreno članstv KK „Bosanski oštrodlaki gonić- Barak“ Vitez. Skupština je ovlastila  generalnog sekretara BKS-a za realizaciju odluke.Jednoglasno je donesena: odluka o prijemu u ugovoreno članstvo KK „Dog Sport„ Sarajevo. Skupština je ovlastila generalnog sekretara BKSa za realizaciju odluke.Jednoglasno je donesena: odluka o organiziranju dva ispita za kinološke sudije, članove BKS-a. Ispiti se trebaju održati u terminima druga polovina juna 2019. i prva polovina decembra 2019. Skupština je utvrdila da ispite nije moguće u potpunosti organizirati u skladu sa Pravilnikom o radu KSuBiH i to zbog toga što: Upravni Odbor KSuBiH već 12 mjeseci nije održao ni jednu sjednicu.Rotacija na mjestu predsjednika KSuBiH održana je na van statuitaran način, bez prisusrtva člana UO iz reda BKS-a.Nije održana Vanredna sjednica Skupštine, koja se morala održati po odluci Redovne Skupštine KSuBiH. BKS  svojim statutarnim ovlaštenjim i obavezama proisteklim iz Odluke Skupštine dužan je omogučiti edukaciju i stručno usavršavanje svog članstav, koje ne smje biti žrtva nerada i opstrukcije koju izaziva  UO i Skupština KSuBiH. Za Predsjednika komisije Sklupština je imenovala Refeta Hadžića koji će formirati komisiju u skladu sa profilom kandidata koji se prijave za polaganje ispita.Bosanski kinološki savez se u potpunosti ograđuje od pojave prodaje i distribucije šampionata drugih zemalja, kao i šampionata nepriznatih od KSuBiH i FCI. Od Skupštine KSuBiH se traži da na prvom [...]

OBAVIJEST ZA IZLAGAČE!

Poštovani izlagači, klupske izložbe MOLOSS MADNESS se neće održati, zbog nedovoljnog broja prijavljenih pasa. Molimo izlagače koji su uplatili izložbu, da se jave na email kinoloski_savez@lol.ba i izjave da li žele povrat novca ili da uplaćena sredstva koriste za usluge u BKS-u.

Skupština BKS-a

U skladu sa članovima  26 i 30  Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam: POZIV  na Skupštinu BKS-a Koja će se održati  08. maja  2019., u Sarajevu, sa početkom u 13 h,  a za koju se predlaže sljedeći dnevni red: Usvajanje Zapisnika sa prethodnog Skupštinskog zasjedanjaUsvajanje izvještaja o radu za 2018 godinuUsvajanje  planova rada za 2019 godinuUsvajanje kalendara manifestacija za 2019 godinuMolba za prijem  u ugovorno  članstvo Kinološko udruženje „Bosanski    oštrodlaki gonič Barak“ u BiH Molba za prijem KK Dog Sport SarajevoRazno  (po prijedlogu članova) Sarajevo 23. 04. 2019. godine Dragan Stojanović, predsjedavajuči Skupštine BKS NAPOMENE: Mjesto održavanja Skupštine biće naknadno objavljeno. Skupštinski materijali će biti dostavljeni elektronskom poštom.Molimo skupštinske delegate da potvrde svoj dolazak, kako bi im na vrijeme dostavili materijale kao i da do 26. 04. 2019. dostave prijedloge za proširenje dnevnog reda.

KATALOG TEŠANJ DOG SHOW

Važno obavještenje za izlagače !!!

Katalog za izložbe:Specijalizovana izložba lovnih pasa Tešanj 2019 CAC TEŠANJ 2019. biće online na dan izložbe u nedjelju 31. 3. 2019. u 8.00 h

Kinološke manifestacije u organizaciji FGC

OBAVJEŠTENJE Predmet: izložbe u organizaciji FGC organizacije Povodom upita članova BKS vezanih za najavljene  „kinološke manifestacije u organizaciji  FGC organizacije“ obavještavamo  sve članove BKS-a i KSuBiH, da se se psi sa FCI rodovnikom mogu izlagati samo na FCI manifestacijama u organizaciji kinološkog saveza koji je predstavnika  te zemlje u FCI. Učešćem na manifestacijama u organizaciji disidentskih organizacija  krši se Statut BKS i  automatski podliježe disciplinskim mjerama predviđenim Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti. Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-aSarajevo, 27. 03. 2019.

Prestanak važenja disciplinske mjere

Odluka Ukida se mjera suspenzije za člana BKS: Fuada Grabus.Odluka strupa na snagu danom donošenja Gospodin Fuad Grabus, ovom odlukom, ponovno  stiče pravo korištenja usluga BKS-KSuBiH, u punom kapacitetu, bez ikakvih restrikcija. Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a Sarajevo  27.03.2019

Podrška doktorske disertacije

Ovim putem Vas obavještavamo da se  Bosanskiom kinološkom savezu  obratio naš člana Jasmin Katica, sa  molbom da mu pomognemo u obezbijeđivanju dovoljnog broja pasa od kojih bi uzeo krvne uzorke, na bazi kojih će pripremitio rad kojim će braniti doktorat  na Vetrinarskom  fakultetu, Univerziteta u Sarajevu  a na temu: Varijacije u broju kopija gena AMY2B i aktivnosti amilaze kod pasa u Bosni i  Hercegovini. Za pripremu rada  potrebni su 10 do 15 uzoraka  krvi pasa i to pasmina: tornjak, barak, posavski gonić, srpski trobajni gonić, srpski gonić, istarski gonić i šarplaninac. Ovim putem molimo članove BKS-a  ali i druge vlasnike pasa da izađu u susret i omoguće uzimanje uzoraka i na taj način podrže ovaj projekat koji će biti i od velike kinološke važnosti. Napominjemo da se  za uzorak  uzima minimalmna količina krvi i na gotovo bezbolan način. Nadamo se da če te podržati ovaj projekat.Refet  Hadžić, generalni sekretar BKS-a