Obavijest o održavanju ispita za kinološke sudije

U skladu sa Statutom i planom rada za tekuću godinu obavještavamo sve članove, BKS a, KSuBiH, da će se ispit za kinološke sudije za rad i eksterijer pasa održati 20. 12. 2021.

Svi zainteresirani kandidati dužni su najkasnije do 10.12.2021. da putem emaila dostave prijavu u kojoj je obavezno navesti sekciju, grupu ili ispit koji žele da polažu.
Uz prijavu je obavezno priložiti:

  • ovjerene potvrde o stažiranju na CAC ili CACIB manifestacijama
  • dokaz o izvršenoj uplati takse (250,00 KM za kandidate koji prvi put polažu ispit, odnosno 150,00 KM za svaki ispit za aktivne kinološke sudije i 100,00 KM takse za stažiranje ).

Prijave i dokumentaciju slati na email: kinoloski_savez@lol.ba
Mjesto i vrijeme održavanja ispita biće naknadno objavljeno.

Sarajevo 23. 10. 2021.
Refet Hadžić, generalni sekretar BKS