Obavještavamo kinološke sudije koje su u članstvu BKS-a da je zadnji rok za plaćanje sudijskih članarina 25.12.2021. godine, te da sudije koje nisu platile članarinu sa datumom 25.12.2021. godine, neće biti uvršteni na sudijsku listu.
Sudije koje su na FCI listi, takođe su obavezni u istom roku da uplate dodatnu taksu, u iznisu od 50.00KM, BKS će izvrsiti prenos uplaćenih članarina na račun KSuBiH. Pojedinačno direktno plaćanje sudijske takse na račun KSuBiH, nije dozvoljeno.
Članarina za kinološke sudije koji prvi plaćaju članarinu iznosi 60 KM.

Refet Hadžić,
generalni sekretar BKSa