Članarine BKS-a za 2015. godinu

Sudci BKS-a  trebaju platiti članarinu najkasnije do 31.01.2015. godine. Poslije tog roka, neće moći biti uvršteni na sudijsku listu za tekuću godinu.

Pojedinačne članarine BKS-u za 2015 godinu su:
do 31. 01. 2015. – 20,00 KM
do 31. 03. 2015. – 30,00 KM
poslije 31. 04. 2015. – 40,00 KM