Mole se svi kandidati koji su prijavili sudijski ispit, da izvrše uplatu takse najkasnije  do 01.12.2016.