14.12.2016, održati će se sudijski ispit za kandidate koji su prijavili polaganje FCI grupe III i IV.
Ispit će se održati u prostorijama BKS sa početkom u 16h. Pripremne konsultacije će se održati isti dan sa početkom u 13h.

15.12.2016, u Tešnju., prostorije lovačkog doma ,sa početkom u 15h će se održati ispit za
– Kandidati koji prvi put polažu ispit,
– Kandidati koji polažu ispit za rad
– Kandidati koji polažu ispit za 6, 7 i 8 FCI grupu
Pripremne konsultacije za ispit će se održati isti dan sa početkom u 11h.