U pripremi je novi online magazin Bosanskog kinološkog saveza “BKS Magazin”!

BKS uzgajivače pozivamo da predstave svoje uzgajivačnice, parnjake, aktuelna legla i legla u najavi.

BKS suce pozivamo da se svojom kinološkom biografijom predstave našim čitaocima.

Sve zainteresirane za komercijalno oglašanvanje pozivamo da pošalju upit na kinoloski_savez@lol.ba

Molimo vas da svoje radove pošaljete do 15. marta 2017. na našu adresu kinoloski_savez@lol.ba

Napomene:
– Svi materijali biće objavljeni prema abecednom redu i datumu prispjeća materijala.
– Lektorisane članke i biografije dostaviti u Word formatu Times New Roman, veličine 12.
– Uz članke i biografije dostaviti 1 do 5 fotografija u JPG formatu: veličina 1200 pixela po dužoj strani, minimalno 72 DPI.