U skladu sa članovima  26 i 30  Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam:

 POZIV
na Skupštinu BKS-a

Koja će se održati  08.Aprila 2017, u Tešnju, prostorije Lovačkog društva Kiseljak Tešanj, sa početkom u 18 h,  a za koju se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Izbor Predsjednika Skupštine
  2. Usvajanje izvještaja o radu za 2016 godinu
  3. Usvajanje  planova rada za 2017 godinu
  4. Usvajanje kalendara manifestacija za 2017 godinu
  5. Aktuelno stanje u KSuBiH

Sarajevo 20.03.2017 godine

Dragan Stojanović,
predsjedavajuči Skupštine BKS

 

Skupštinski materijali