Poštovani izlagači,
Obavještavamo vas, da je zadnji rok za plaćanje prijava 7.07.2017. sa zatvaranjem prijava za izložbu, po cijenama zadnjeg roka. Poslije 7.07.2017. neće biti prihvaćene uplate po cijenama zadnjeg roka.
Prijave koje nisu plaćene do 7.07.2017. godine, moći ćete isključivo platiti na izložbi, po cijenama na dan izložbe.