Odluku o zabrani upisa legala u Redovnu rodovnu knjigu

 

U skladu sa FCI Pravilnikom o Exportnim rodovnicima i upisom pasa uvezenih iz drugih zemalja članica FCI, zabranjuje se prihvatanje pasa na kinološke manifestacije u exterijeru, ispite i utakmice u radu i upis legala u Redovnu  rodovnu  knjige za sve pse uvezene iz drugih zemalja a  u vlasništvu su  državljana BiH,  ukoliko ne posjeduju Exportni rodovnik  i ukoliko nije izvršena nostrifikacija od strane BKS-a, odnosno neke od članica KSuBiH.

Psi koji ne posjeduju exportni rodovnik biće uslovno nostrificirani, uz plaćanje takse od 20,00 KM, a štenad iz legala od  jednog ili oba takva roditelja biće upisana u B rodovnu knjigu.

Odluka stupa na snagu  od 15. 05. 2017 godine  i ima biti odmah objavljena u web site bosanskog kinološkog saveza, kao zvaničnog glasila, i obavezujuča je za sve  redovne članove i ugovorne članove BKS.

Refet Hadžić, Generalni sekreta BKS

 

Orginalna odluka