U skladu sa statutarnim ovlaštenjima donosi se

O D L U K A

Kojom se  ispiti za kinološke sudije koji ce biti organizovani u okviru  Kinološkog saveza Herceg Bosna i Kinološkog saveza Republike Srpske ne prihvataju  kao validni za članove Bosanskog kinološkog saveza.

 

Obrazloženje 

Kinološki savez Herceg Bosne i Kinološki savez Republike Srpske su u februaru, odnosno u  martu  tekuće godine donijeli odluku kojom ne priznaju ispite za kinološke sudije položene na ispitima organizovanim u okviru Bosanskog kinološkog saveza uz obrazloženje da su ispiti održani u suprotnosti sa Pravilnikom o radu KSuBiH.

Takva Odluka je apsolutno neutemeljena i ima za svrhu narušavanje odnosa u okviru BKS-a. U istom cilju su i aktivnosti  rukovodstva  KSHB  koji se pokušava mješati  u kadrovsku politiku BKS-a, javna diskutovanja o Statutu BKS-a i provjere istog u nadležnom ministarstu i slično.

Kinološki savez Republike Srpske je u istom period  donio Odluku o neprihvatanju  ispita za službene pse u organizaciji BKS-a, ponovno bez  osnova.

Kako je rukovodstvo ova dva saveza odbilo da povuče  navedene Odluke, Bosanski kinološki savez je prinuđen da donese recipročnu mjeru koja će biti na snazi do povlačenja spornih Odluka i dok ne budu doneseni akti kojima će se sporna pitanja riješiti.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Refet Hadžić,
generalni sekreta BKS-a

 

Odluka