Sudci BKS-a  trebaju platiti članarinu najkasnije do 15.01.2018. godine. Poslije tog roka, neće moći biti uvršteni na sudijsku listu za tekuću godinu. Sudijska članarina za 2018 godinu je:

prva sudijska članarina – 60,00 KM
redovna sudijska članarina – 50,00 KM