Pozivamo sve zainteresirane kandidate BKS-a i KSuBiH, koji imaju ispunjene uslove za polaganje ispita za kinološke sudije da najkasnije do 21.12.2017. dostaviti putem emaila prijavu u kojoj je obavezno navesti šta kandidat želi polagati.

Uz prijavu obavezno dostaviti prateću dokumentaciju, potvrde o stažiranju i dokaz o izvršenoj uplati takse.

Vrijeme i mjesto održavanja ispita biće objavljen na www.bksavez.net.

Prijave slati na email: kinoloski_savez@lol.ba