Obavještavamo delegate BKS-a u skupštini KSuBiH da će se  Skupština održati u sali hotela ECONOMIC u Vitezu, u srijedu 25. 04. 2018 godine u 17,00 sati.

Materijal možete preuzeti:SKUPŠTINSKI MATERIJAL