Pozivamo sve sudije BKS-a koji ispunjavaju uslove za sticanje zvanja “međunarodni sudac” u skladu sa pravilikom ( Pravilnik međunarodni suci KSuBiH ) da pošalju aplikaciju.
Potrebno je da:
Popunitite Aplikaciju
Izvršite uplatu članarine za međunarodne sudije od 50,00 KM na žiro račun KSuBiH.

Kinološki savez u Bosni i Hercegovini
Žiro račun: 562-099-81086131-59
kod Razvojene banke AD Banja Luka

Zadnji rok za dostavu aplikacije i uplate je 15. 04. 2018.
Obzirom da je Skupština KSuBiH 25. 04. 2018.  rok za dostavu aplikacije nije moguće produživati te molimo aplikante da se pridržavaju rokova.

Pravilnik možete preuzeti ovdje:  Pravilnik međunarodni suci KSuBiH

Podpredsjednik KSuBiH
Refet Hadžić