OBAVIJEST ZA DELEGATE SKUPŠTINE BKS-a

Obavještavamo delegate BKS-a u skupštini KSuBiH da je obavezno prisustvo predskupštinskom sastanku.
Sastanak će se održati 25. 04. u restoranu Lovac sa početkom u 12:30h.