U skladu sa članovima 26 i 30 Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam:

POZIV
na Skupštinu BKS-a

Koja će se održati 04. maja 2018, u Tešnju, prostorije Lovačkog društva Kiseljak Tešanj, sa početkom u 18h, a za koju se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog Skupštinskog zasjedanja
  2. Usvajanje izvještaja o radu za 2017 godinu
  3. Usvajanje planova rada za 2018 godinu
  4. Usvajanje kalendara manifestacija za 2018 godinu
  5. Molba za prijem u ugovorno članstvo Kinološko udruženje “Bosanski oštrodlaki gonič Barak“u BiH
  6. Moba za prijem u Skupštinu BKS, Belma Đulović

Delegate molimo da sve diskusije pod tačkama dnevnog reda, dostave u pisanoj formi na email: kinoloski_savez@lol.ba najkasnije do 27. 04. 2018.

Dragan Stojanović,
predsjedavajući Skupštine BKS

Skupštiniski materijal možete preuzeti na ovom linku : MATERIJAL ZA SKUPŠTINU BKS-A 2018.

 

Sarajevo 15.03.2018 godine