Pojedinačne članarine BKS-u za 2019 godinu su:
do 31. 01. 2019. – 30,00 KM
do 30. 04. 2019. – 40,00 KM
poslije 30. 04. 2019. – 50,00 KM

Suci BKS-a  trebaju platiti članarinu najkasnije do 31.12.2018. godine. Poslije tog roka, neće moći biti uvršteni na sudijsku listu za tekuću godinu. Sudijska članarina za 2019 godinu je:

redovna sudijska članarina – 50,00 KM