Project Description

eds-fiObavještavamo sve  članove koji su prijavili put na Euro Dog Show 2014. da trebaju izvršiti uplatu druge rate do 26.06.2014. godine.