Project Description

U cilju zaštite provođenja odluke UO KSuBiH, od 28. 12. 2012. god. kojom je regulisan način rada vođa uzgoja i uslovi upisa pasa u rodovne knjige članica KSuBiH, kao i zaštite prava BKS-a, osnivača i člana KSuBiH i njenih članova, a u skladu sa ovlaštenjima iz Statuta BKS, donosi se:

ODLUKA

  1. O stavljanju van snage svih rodovnika koji je izdao KSRS, KSHB, KSBD, za lica nastanjena u FBiH, a da prethodno ovlašteni vodja uzgoja nije izvrsio pregled legla u skladu sa Pravilnikom o stručnom radu i Odlukom UO, kojom je regulisana ova problematika.
  2. Psi koji imaju sporne rodovnike (iz člana 1 ove odluke) nemogu se izlagati, koristiti u lovu, polagati IUO, koristitu u priplodu kao ni takmičiti se na izložbama u organizaciji BKS-a.
  3. Rodovnici iz člana 1. ove odluke biće, o trošku vlasnika, zamjenjeni za B rodovnike BKS-a i tada će se moci izlagati, izvoditi na IUO, i utakmice u radu, kako i koristiti u priplodu.
  4. Korisnici usluga BKS-a su obavezni dostaviti kopiju najmanju jedne ocjene za psa/e koje koriste u priplodu i namjeravaju stenad upisati u rodovnu knjigu BKS-a., ( validne su samo ocijene sa manifestacija u organizaciji BKS-a je .)
  5. Za korištenje pasa u lovu kao vazeći se prihvata samo IUO položen na ispitima u organizaciji BKS-a.
  6. Odluka stupa danom donošenja i biće objavljena na službenoj web stranici BKS-a. a za njeno provodjenje odgovorni su vođe uzgoja, kinološke sudije, organizatori manifestacija, administracija BKS-a.
  7. Svako kršenje odredaba ove odluke smatraće se teškim disciplinskim prekrsajem i u skladu sa tim biće i sankcionisano.


OBRAZLO
ŽENJE

Uočen je veliki broj rodovnika koji se izdaju mimo Pravinika o stručnom radu, najčešće za pse koji ne ispunjavaju minimum uslova propisanih za korištenje u priplodu, zatim, uzgajivači svjesno krše Pravilnik o uzgoju upisujuci štenad u rodovne knjige onih saveza koji nisu nadležni za prostor na kome žive a da leglo nije pregledano od strane ovlastenog vođe uzgoja. Ovakvim radom se svjesno obmanjuju novi vlasnici tih štenadi, nanosi nemjerljiva kinološka šteta jer se za roditelje štenadi koriste, često, falsifikovani, lažni podaci, a pri tom savez koji izdaje te rodovnike ostvaruje veliku finansijsku korist na štetu BKS-a, svjesno radeći na štetu kinologije i BKS-a.

BKS podržava donošenje odluke sa ovakvim sadržajem i od strane drugih članica KSuBiH u cilju doslijednije primjene Pravilnika o stručnom radu i provodjenja Odluka UOKSuBiH.

Sarajevo 3. 12. 2014
19/2014

Refet Hadzic, generalni sekretar BKS-a