BKS će dana 26. 12. 2014. u 10:00h, u okviru redovnih aktivnosti iz plana rada za 2014., održati ispit za sticanje zvanja kinoloskog sudije, u radu i exterijeru. Ispit će se odrzati u prostorijama SLO BiH , ulica Petrakijana 24 , Sarajevo, sa početkom u 10:00h.

Ispitu mogu pristupiti samo kandidati koji su zaključno sa 20.12.2014., izvršili uplatu takse i dostavili kompletnu trazenu dokumentaciju.