Na listi međunarodnih sudaca BKS-a nalaze se svi suci koji su ispunili  uslove za sticanje zvanja “međunarodni sudac” što im je  odobreno  u skladu sa pravilikom ( Pravilnik međunarodni suci KSuBiH ).

Svi suci koji se nalaze na listi ispunili su uvjete kako  je navedeno u  pozivu za aplikaciju od 23.3.2018. oni su na vrijeme, do 15. 04. 2018. dostavili traženu dokumentaciju, popunili aplikaciju i uplatili članarinu za međunarodne sudije od 50,00 KM na žiro račun KSuBiH.

Dopis KSuBiH
SPISAK MEĐUNARODNIH SUDIJA BOSANSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA