Pozivamo delegate BKS-a u skupštini KSuBiH da prisustvo predskupštinskom sastanku.
Sastanak će se održati 22.08.2018. godine u prostorijama BKS-a sa početkom u 13:00h.