Pozivamo sve zainteresirane kandidate, članove BKS-a, koji imaju ispunjene uslove za polaganje ispita za kinološke sudije da najkasnije do 31.5.2019. dostaviti putem emaila prijavu u kojoj je obavezno navesti šta kandidat želi polagati.

Uz prijavu obavezno dostaviti prateću dokumentaciju, potvrde o stažiranju i dokaz o izvršenoj uplati takse.

Vrijeme i mjesto održavanja ispita biće objavljen na www.bksavez.net.

Prijave slati na email: kinoloski_savez@lol.ba