Project Description

U skladu sa Skupštinskim odlukama o planu i programu rada  i statutarnim ovlaštenjima donosim

O D L U K U

O organizovanju seminara za vodje uzgoja, pripravnike i kinoloske sudije

U cilju realizacije redovnog plana i programa edukacije članova BKS-a dana 6 ,7 i 8. juna 2014. godine  održaće se obavezni  seminar  za  kinoloske referente, vodje uzgoja i kanadidate za polaganje ispta za sudije u radu i exterijeru.

Seminar će se odrzati u prostorijama SLO BiH , ulica Petrakijana 24 , Sarajevo, mala sala, a svaki dan sa početkom u 9h i 30min.

Polaznici seminara obavezni su u pisanom  obliku, lično ili putem svoje organizacije, kluba, izvršiti prijavu, dostavljajući svoje puno ime i prezime, dokaz o članstvu u i BKS  uz uplatu  taxe od 60,00KM  za pohađanja  seminara.

Članovi, koji ispunjavaju uslove za pristupanju ispitu za zvanje Saveznog kinoloskog sudije u exterijeru, radu , moći će pristupiti  polaganju ispita u nedelju  8. juna 2014. Ispit će se održati i za sudije koji imaju uslove da polazu za  dopune grupe, nove FCI grupe ili rad pasa.

Kandidati za polaganje ispita za kinoloskog sudiju u radu, exterijeru obavezni su u pisanom  obliku, lično ili putem svoje organizacije, kluba , izvrsiti prijavu  ispita, dostavljajući svoje puno ime i prezime, dokaz o članstvu u i BKS, pripravničke stazeve uz uplatu taxe od 200, 00KM  za prvi ispit , odnosno 100, 00KM ako su već kinološke sudije.

Članovi BKS-a koji imaju ispunjene uslove za dobivanje licence za markiranta, asistenta, za obuku službenih pasa mogu pristupiti teoretskom djelu ispita za zvanje Saveznog markiranta za IPO i utakmice službenih pasa.

Krajnji rok za prijavu je 30. maj 2014 godine. Nepotpune prijave ili prijave bez uplaćene taxe neće biti prihvaćene.

Sarajevo  21. 05. 2014.
Refet Hadzic, generalni sekretar BKS-a