Pozivaju se svi članovi BKS-a, da prisustvuju osnivačkoj skupštini kluba autohtonih pasmina BKS-a, koja će se održati 30. 03. 2016. godine u Tuzli, u prostorijama BKS-a sa početkom u 17:00h.