Skupština o osnivanju BKS “Grooming club-a” u Bosni i Hercegovini održana je u Sarajevu, 22. oktobra 2022. godine u prostorijama Bosanskog kinološkog saveza s početkom u 18:00 sati.

Utvrđeno je prisustvo 12 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine: Refet Hadžić, Lejla Alić, Adna Mešanović, Nebojša Paunović, Tamara Lučić, Adnan Hadžišehić, Meliha Čakar, Ivana Krajčić, Mahir Hatić, Aldijana Toromanović, Elma Semić, Damir Mešanović i Maida Kratović.

Osnivačku skupštinu otvorio je Refet Hadžić. Pozdravio je sve prisutne te istakao značaj i ulogu osnivanja BKS “Grooming club-a” u Bosni i Hercegovini.

Adna Mešanović, Tamara Lučić i Adnan Hadžišehić su pokrenuli incijativu za osnivanjem kluba te je odlučeno da se imenuju osnivačima. 

Izabrani su slijedeći organi kluba 

Predsjednika kluba Adna Mešanović
Potpredsjednik  Adnan Hadžišehić
Sekretara kluba Tamara Lučić 
Predsjedavajući skupštine Lejla Alić 

Pozivamo sve zaiteresirane da se učlane u BKS Grooming Club  !