Project Description

SMJEŠTAJ SA PSIMA U SARAJEVU / ACCOMODATION WITH DOGS IN SARAJEVO

Autokamp OAZA / Autocamp OAZA

Četvrte viteške brigade 3, Sarajevo, BiH

Information & Reservation
Tel/Fax: +387 33 444 904; 206 468
E-mail: kinoloski_savez@lsinter.net

MOBILNE KUĆICE OAZA / MOBILE HOMES OAZA

Četvrte viteške brigade 3, Sarajevo, BiH

Information & Reservation
Tel/Fax: +387 33 444 904; 206 468
E-mail: kinoloski_savez@lsinter.net